Det skulle bli dyrere å parkere i sentrum, men det gjelder ikke for dem som bruker Bygarasjen hver dag. Fra og med i år blir det billigere å parkere. Årsaken det nå er mulig å tegne årsabonnement.

— Jeg er skuffet og frustrert over at tiltaksplanen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk ikke blir fulgt opp skikkelig, sier Sondre Båtstrand, bystyrerepresentant fra Miljøpartiet De Grønne.

Sparer 7000 kroner

Den nyinnførte ordningen med årsabonnementet koster 12.000 kroner, mens månedsavgiften er på 1750 kroner. Denne har økt i pris med 250 kroner fra i år. Tegner du årsabonnement sparer du ca. 7000 kroner, sammenlignet med i fjor.

— Tiltaksplanen for å få ned trafikken er tam nok i utgangspunktet om ikke byrådet skal begynne å løpe fra løftene, sier Båtstrand.

Rabatten, som ble tatt i bruk ved årsskiftet, er innført på tross av den vedtatte tiltakspakken for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk, som ble vedtatt i november 2011. Et av tiltakene i avtalen mellom Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune og Samferdselsdepartementet er at ”Avgiftene på offentlige parkeringsplasser aukar i Bergen sentrum i 2011”.

Båtstrand mener det er nødvendig at alle parkeringsavgiftene øker.

— Det er tvingende nødvendig med restriktive tiltak mot privatbilismen. Nå øker byrådet antallet parkeringsplasser og lar det være smutthull for dem som vil slippe økte parkeringsavgifter, sier han

Tom Skauge, fylkestingsrepresentant for SV, er enig i at økte parkeringsavgifter er et bra tiltak, og mener pengene som kommer fra avgiftene bør brukes til bedre kollektivtransport.

- Vil ikke melke bilistene

Filip Rygg (KrF) er byråd for byutvikling, klima og miljø. Han mener det ikke er hver enkelt avgift, men summen av avgiftene som teller.

— I Bergen ser man en tydelig økning på parkeringsavgifter, og det er viktig. Men selv om avgiftene øker samlet sett, betyr ikke det at alle avgiftene skal økes blidt. Poenget er ikke å melke bilistene for penger, sier han.

Rygg mener at parkeringsavgiftene sammen med alt det andre bidrar til bedre byluft og mindre trafikk.

Julie Andersland, bystyrerepresentant for Venstre, legger vekt på at parkeringsabonnementet er forbeholdt privatpersoner og ikke bedrifter. Hun mener avgiftene for sentrumsbeboere bør være slik at de har råd til å parkere bilen sin.

- Mer bilkjøring

Med det nye årsabonnementet på Bergen Parkering til 12.000 kroner, blir den månedlige parkeringsbetalingen 1000 kroner for bilistene. Til sammenligning koster et busskort for voksne 660 kroner. Båtstrand tror konsekvensene av det nye årsabonnementet på sikt fører til mer bilbruk.

— Konsekvensen av rabattordningen er at folk ser seg mest tjent med å ha bil året rundt. Dyrere parkering kan gjøre bildeling til et mer attraktivt alternativ, sier han.

Samtidig mener han at det bør være klart billigere å reise kollektivt enn å bruke egen bil.

Filip Rygg mener rabatten er grei.

— Parkeringsavgiftene økes generelt, og det er ikke unaturlig med litt lavere pris på et årsabonnement, sier han.

Hva mener du om p-rabatten? Si din mening her.