Anne Lisbeth Jacobsen stelte fasjonable hager i London for 20 år siden. Nå ser hun at nordmenn tar etter i ønsket om profesjonell hagehjelp.

- Det er mer akseptert å få hjelp til hagearbeid, sier Jacobsen. Hun hjelper folk med å planlegge hagen sin, men tar også det praktiske arbeidet for mange.

- Folk vil i mye større grad nyte hagelivet, uten nødvendigvis å jobbe så mye. Siden jeg startet midt på 90-tallet har etterspørselen økt, sier hun.

På 80- og begynnelsen av 90-tallet jobbet hun i England.

- Vi var hos mange rike mennesker, men det var også mer vanlig i middelklassen enn det var i Norge før. Nå ser vi at det også er mer vanlig her, sier Jacobsen.