Får dyre klær med prislappen på

Fretex på Kokstad tar imot rundt 22 tonn klær i uken hele året, det aller meste fullt brukbart.