Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) stiller seg i et notat til Justisdepartementet positiv til at det kan åpnes for bunkring av flytende gass på passasjerfartøy i Norge med passasjerer om bord.

Hittil har dette ikke vært lov her i landet.

I juli i år satte Fjord Line inn sin nye MS «Stavangerfjord» på Danmarkslinjen mellom Bergen og Hirtshals. Dette er verdens første cruiseferge som går på den flytende gassen LNG. Problemet var at bunkring av gass med passasjerer om bord måtte skje ved kai i Hirtshals, grunnet forbudet i Norge.

— Jeg synes DSB sin innstilling er veldig positivt for både vårt rederi og andre som vil satse på flytende gass som drivstoff, sier Ingvald Fardal, administrerende direktør i Fjord Line.

- Riktig og viktig løsning

Stortingsrepresentant Per Rune Henriksen (Ap) har jobbet iherdig overfor den politiske ledelsen i Justisdepartementet for å få endret forskriftene som i dag forbyr LNG-bunkring med passasjerer om bord i skipene.

— En ny forskrift som tillater slik bunkring i norske havner er både riktig og viktig. For meg og mange andre kom det som en overraskelse at Fjord Lines nye miljøskip måtte fylle gass i Hirtshals på grunn av det norske regelverket. Nå ser det ut som det kan løse seg, sier Henriksen.

Den flytende gassen «Stavangerfjord» bruker, produseres ved Risavika i Stavanger.

Ba om uttalelse fra DSB

I notatet til Justisdepartementet viser Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap til en fersk rapport fra Rambøll, som har vurdert alle sider ved LNG-bunkring på norsk jord.

Denne rapporten, kombinert med andre risikovurderinger og kjennskap til ny teknologi, har gjort at direktoratet nå er av den oppfatning at «det kan åpnes opp for at virksomheter kan søke om samtykke til bunkring mens det er passasjerer om bord i skipet».

Det var Justisdepartementet som 21. august i år henvendte seg til direktoratet. I en e-post ber departementet direktoratet om så raskt som mulig ta stilling til om det prinsipielt kan tillates bunkring av LNG på passasjerfartøy mens det er passasjerer om bord.

- Har virket molboaktig

— LNG sparer miljøet for store utslipp av partikler, derfor er det gledelig at viljen til å endre forskriften er til stede hos de besluttende organ, sier Per Rune Henriksen.

— Det har jo virket litt molboaktig. På den ene siden oppfordres det til å velge miljøvennlig drivstoff om bord i skipene, samtidig som sikkerhetsregelverket ikke er tilpasset en slik utvikling. Nå blir det trolig en endring på det.

Direktoratet ser for seg en seks ukers høringsfrist før forskriften kan endres. Dermed kan det nye regelverket tre i kraft fra starten av november i år.

16–20 fulle tankbiler

18. juli i år skrev BT at naturgassen til Fjord Lines nye båter produseres like ved fergeleiet utenfor Stavanger. Likevel må drivstoffet kjøres 1558 kilometer for å tankes i Danmark.

— I et klimaperspektiv er dette ingen god løsning. Poenget med å bruke naturgass på våre passasjerferger er jo å redusere utslippene, sa Ingvald Fardal den gangen.

Når rederiets neste gassdrevne ferge settes inn i rute om fire–fem måneder, ville Fjord Line risikert å frakte alt drivstoffet til Hirtshals i Danmark. Det ville betydd 16–20 fullastede tankbiler hver uke – først til Østlandet, gjennom Sverige og så over til Danmark.

Det unngås ved denne forskriftsendringen.