Én kilometer inn i Hausdalsvegen, like ved Kalandsvatnet mellom Os og Bergen, ligger Smørkisveien.

Halvveis opp den 4,1 kilometer lange skogsveien, ligger det grunneierlaget mener er en snuplass.

Det er kjørt inn flere hundre lass med masser i fyllingen. Kommunen mener fyllingen ikke er godkjent, og krever den fjernet innen 1. august.

_Z7A4188.jpg
Odd E. Nerbø
STOPPORDRE: Etat for byggesak og private saker<strong> </strong>ga full stoppordre på hele anlegget med umiddelbar virkning da de fant takstein og annet ulovlig bygningsavfall. Dette lasset hadde entreprenør Svanevik fått klarert av grunneierne. - Det var en glipp, sier Nesse.
Odd E. Nerbø

— Det er alvorlig å ta seg til rette på denne måten. Man kan ikke bare fylle så mye masse uten å gjøre en vurdering på hva slags konsekvenser det får, sier Helene Dahl, sjef for etat for landbruk i Bergen kommune.

- Aldri hørt noen grense

Grunneierne fikk i 2009 innvilget inn til 2,1 millioner i støtte til å bygge skogsveien for å ta ut tømmer.

— På skogsveien er vi pålagt å ha et visst antall store laste- og snuplasser, sier Terje Nesse, en av ti grunneiere og regnskapsansvarlig i Almauk veilag.

Han mener fyllingen på toppen bare er marginalt større enn det som trengs for å snu en tømmerbil og lagre tømmer. Han innrømmer imidlertid at fyllingen kan ha blitt for stor.

— Men dette er en skjønnsmessig sak, og jeg har aldri hørt noen kvadratmetergrense for hva som er for mye, sier Nesse.

Han har bestilt møte med kommunen og fylkesmannen, i håp om at fyllingen skal bli godtatt innenfor planene de fikk godkjent fra dem i 2008.

Stengt på dagen

De utsiktene ble forringet forrige tirsdag, da en lastebil fra entreprenøren Svanevik dumpet et containerlass med takstein på skogsveien.

Jeg ble ganske overrasket

over hva vi fant.

Senere samme dag dro etat for byggesak og private sakerpå sin andre befaring på en knapp måned i Smørkisvegen. Der fant de taksteinen og annet ulovlig bygningsavfall, og ga full stoppordre på hele anlegget med umiddelbar virkning.

— Jeg ble ganske overrasket over hva vi fant, sier saksbehandler Øyvind Johnsen, som har krevd det ulovlige bygningsavfallet fjernet innen 9. august.

Akutt giftig

I stoppordren utdyper han: «Det ble inntransportert og tippet ulovlige fyllmasser på området. Massene inneholdt primært eldre takstein, men også keramiske fliser, eldre murstein og malte betongbiter. Denne type fyllmasse ble registrert både i nevnte fyllinger, men også på veianlegget».

I tillegg ble det funnet gammel asfalt og deler av pipebeslag, som er rent bly, opplyser geolog Liv Senneset

Miljøgiften bly er akutt giftig for vannlevende organismer og pattedyr, selv i små konsentrasjoner.

— Per definisjon er alt dette avfall, som ikke har noe i en skogsbilvei å gjøre. Der skal det utelukkende være rene masser, sier geologen.

- Giftige kjemikalier

Uten å ha analysert funnene, påpeker hun at materialene kan inneholde farlige metaller i ulike varianter og oljeforbindelser.

— Hvor farlig det er kommer veldig an på mengden av forurensning i det. Men hvis det er høye verdier kan det gjøre skade, selv om vi ikke fant store mengder, sier Senneset.

Landbrukssjefen er klokkeklar på at en forutsetning for å få bygge skogsvei, er at den består av rene masser.

— Det skal være grus, stein og jord. I bygningsavfall kan det være giftige kjemikalier. Det skal leveres til godkjent mottak, sier hun.