• Så viktig at vi må bruke litt av sparepengene, sier fylkesvaraordføreren.

Fylkestroikaen Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet er enige om å bruke totalt fem millioner mer på kollektivtrafikken i og rundt Bergen i 2012.

Det ble avgjort under første dag av fylkesutvalgsmøtet mandag kveld.

Bybanen alene får 1 million kroner, som skal gå til flere avganger mellom klokken 12 og 17 på lørdager.

De øvrige midlene går i hovedsak til å styrke ekspressrutene.

Mer bybane på lørdager

— Vi sa tidligere i høst at kollektivsatsing er viktig. Vi ønsker å styrke gjennomgangsrutene fra bydel til bydel, slik at bussen blir et reelt alternativ for flere, sier fylkesvaraordfører Mona Hellesnes (V).

Når det gjelder Bybanen, påpeker hun at mange avganger er overfylt.

— Det er flott at mange vil ta Bybanen. Vi ønsker et godt tilbud også på lørdager for å unngå biltrafikk mot sentrum, sier hun.

Hellesnes avviser at vedtaket har noe å gjøre med bråket om bonusutbetalinger til Bergen for redusert biltrafikk.

— Dette er et forslag kun basert på vår vurdering av hva det er behov for. Det er fylket som har ansvaret for kollektivtilbudet, og det er vi får alle tilbakemeldingene, sier hun.

Bruker sparepengene

Vedtaket får effekt fra juni 2010. Pengene tas fra et disposisjonsfond.

— Rådmannen hadde nok ønsket at vi hadde spart alt. Men dette er så viktig at vi må bruke litt av sparepengene, sier Hellesnes.

Rutetilbudet er langt fra perfekt overalt, det kan vi innrømme.

Fylkesvaraordfører Mona Hellesnes

Det er ikke klart hvilke ekspressruter som blir prioritert. Nå skal samferdselsutvalget og administrasjonen se på hvilke ruter som bør styrkes.

«Langt fra perfekt»

- Er dette en innrømmelse av at tilbudet ikke er godt nok?

— Vi ser at behovet er større enn det som deler av tilbudet dekker i dag. Det er alltid noe som kan bli bedre. Rutetilbudet er langt fra perfekt overalt, det kan vi innrømme, sier Hellesnes.

Hun har tidligere vært ordfører i Ulvik.

- Er det slik at du er kommet til Bergen nå og har oppdaget hvordan det står til?

— Jeg har litt kjennskap til Bergen fra før. Jeg liker å bruke beina når jeg kan, men med familie på Askøy har jeg opplevd mine køer.

Hvilke ruter bør styrkes? Hva er din oppskrift? Diskuter under:

BLAR OPP: Fylkesvaraordfører Mona Hellesnes. ARKIVFOTO: RUNE SÆVIG