• SJØVEIEN: Fra hovedkontoret har Per Grieg jr. utsikt til Vågen og Bryggen hvor stamfar, skotten Alexander Greig etablerte seg som kjøpmann og fiskeeksportør.

Familieformuer dominerer rikinglisten