Den økonomiske krisen er langt fra over, og arbeidsledigheten forventes å stige i lang tid fremover. SSB ser likevel tegn til lys i tunnelen, og skriver i sin konjunkturrapport som ble lagt fram torsdag at «nedgangen både hjemme og ute ventes å avta i styrke» ettersom diverse krisepakker begynner å virke.

SSB oppsummerer at brutto nasjonalprodukt (BNP) for Fastlands-Norge falt med hele 1,7 prosent fra tredje kvartal i fjor til og med første kvartal i år. I andre halvvår ventes aktiviteten å øke litt, slik at BNP for Fastlands-Norge for hele 2009 nå anslås å ville gå ned med 1,4 prosent i forhold til 2008.

Veksten tar seg deretter langsomt opp, slik at neste konjunkturoppgang starter i 2011, anslår prognosemakerne i SSB.

Saken oppdateres.