Den rene spotprisen for Sør-Norge var torsdag 27,6 øre per kilowattime (kWh) i gjennomsnitt på kraftbørsen Nord Pool, og i Midt— og Nord-Norge 31,2 øre/kWh.

Den gjennomsnittlige fyllingsgraden i vannmagasinene i landet er nå helt nede i 30 prosent, etter en mindre nedgang den siste uka. Dette er en betydelig lavere fyllingsgrad enn normalt for årstiden. Ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er gjennomsnittet for samme tidspunkt i årene 1990-2007 36,1 prosent.

NVE melder om 85 prosent bedre tilsig til magasinene enn vanlig den siste uka, og våren er like rundt hjørnet også i høyden. Noen direkte fare for strømforsyningen er det dermed ikke.

Det er Midt- og Nord-Norge, de samme landsdelene som betaler mest for strømmen, som har de største vannreservene (34,5 prosent). På Østlandet, der strømmen er billigst, er vannsituasjonen dårligst. Der er reservene helt nede i 24 prosent.

Prisen for standard variabel strøm hos de landsdekkende leverandørene varierer nå mellom 36,25 øre og 44,90 øre per kWh for uke 18.