• (1/2)
    BREMSER OPP: - Oljeindustrien har gitt store vekstbidrag til økonomien på Vestlandet. Vi må nå belage oss på en negativ endring, sier makroøkonom Kristina Håvås Hanson i Sparebanken Vest. FOTO: Tor Høvik

Fallende optimisme blant vestlandsbedrifter

Det er fortsatt optimismen som dominerer næringslivet på Vestlandet, men den er fallende og det er spesielt nedskjæringer i oljesektoren som trekker ned.