— Vi er no på veg mot ein situasjon der Korea snart får monopol på levering av topside (plattformdekket, red. merk) til det norske bassenget, seier ein skuffa Amram Hadida, klubbleiar for Fellesforbundet på Kværner Stord.

I løpet av to veker har offshoreverftet på Stord tapt konkurransen om oppdrag for over ti milliardar kroner.

I slutten av januar gjekk oppdraget på bygging av plattformdekk med bustadkvarter til Aasta Hansteen til Hyundai i Korea. Oppdragsgivar var Statoil og kontrakten var på 6,5 milliardar kroner. I førre veke valde Det Norske Oljeselskap å byggje dekket til Ivar Aasen- plattforma vest for Stavanger hos SMOE, eit dotterselskap av Sembcorp Marine i Singapore.

Straks før jul tildelte Statoil kontraktar for til saman rundt seks milliardar kroner til det spanske verftet Dragados og til koreanske Daewoo. Desse kontraktane gjeld understell og plattformdekk til det Statoil-opererte Mariner-feltet på britisk sokkel.

Meiningslaus oljestøtte

Når alle storkontraktane går ut av landet lurer Hadida på kva som er vitsen med å stille seg bak oljeselskapa sitt ønske om å opne nye leiteområde i nord.

— LO og lokale klubbar har villa ha utvikling av nye felt i nord. Men er det nokon vits i at vi oppfordrar til opning av nordområda når vi ser at byggjeprosjekta uansett går til utlandet? Vi stiller spørsmål ved at norsk olje blir brukt til å byggje opp konkurrentar i utlandet, seier Hadida.

I går samla han klubbleiar Sigurd Sævareid i El & IT-forbundet på Kværner Stord og konserntillitsvald Rune Rafdal i Kværner til krisemøte. Dei tre hadde ikkje venta at norske verft skulle kapre alle kontraktane som det nettopp er kjempa om, men meiner det ville vere rimeleg at i alle fall to oppdrag hamna i Noreg.

Rafdal er opprørt over at det nettopp er Statoil som har gitt så mange kontraktar til utlandet.— Vi hadde trudd at Statoil hadde eit visst samfunnsansvar. No føler vi at dei ikkje vektlegg det, berre botnlina, seier Rafdal.

Sjølv om Kværner Stord og andre offshoreverft har nok å gjere no, fryktar Rafdal store skadeverknader på litt lengre sikt.

— Vi risikerer at kompetansen vi har hos Kværner Stord, Kværner Verdal og Aibel blir bygd ned. Det er bekymringsverdig.

Dyrt ute

Rafdal meiner det blir feil å berre kikke på pris i kontraktane. Oljeselskapa må ta omsyn til evna til å levere til den prisen som er avtalt og.

— Det er ikkje noko nytt at norske verft har vore dyrare enn asiatiske. Men det vi ser er at sluttprisen blir ein annan, med store overskridingar, seier han.

Han peikar spesielt på utbygginga av YME, Skarv og Valhallfeltet, der byggjeoppdraga har gått til utlandet. Ifølgje Teknisk Ukeblad er desse blitt over 40 milliardar kroner dyrare enn planlagt.

Også fagforeiningar i Statoil reagerer på kontraktar til utlandet. Fredag hadde dei møte med Statoilsjefane om saka, skriv Stavanger Aftenblad.

— Vår store bekymring er at dei siste seks store kontraktane har gått ut av landet. Vi er redd for at asiatiske verft får ein monopolsituasjon, seier Per Steinar Stamnes, sokkelleiar for Industri Energi i Statoil.

- Taper kapasitet

Stamnes bekymring skuldast at norske verft og leverandørindustri taper kapasitet og kompetanse.

— Dei får ikkje vere med på verdiskapinga. Statoil svarar med at store kontraktar blir tildelt norske leverandørar, men likevel ser vi at hovedkontraktane forsvinn ut, sier han.

Statoil kjenner seg ikke igjen i bildet som tegnes. Ifølge pressetalsmann Ola Anders Skauby i Statoil, anskaffet selskapet for totalt 145 milliarder kroner i 2012.

— Av det gikk NOK 111 milliarder til leverandører med base i Norge. Størst andel anskaffelser er til vedlikehold- og modifikasjoner og boring og brønn, sier han.

Burde kontraktane hamna i Noreg?