«Fadderbarnas Framtid» (FAF) har flere tusen faddere over hele landet som gir penger til organisasjonens prosjekter for barn i India.

Etter intern uro og påstander om pengerot er FAF pålagt granskning av Lotteri— og stiftelsestilsynet. G-Partner skal gjennomføre granskningen, og FAF må selv betale 500.000 kroner for å bli gransket.

«Tar ut 300 barn»

Det er første gang en stiftelse i Norge er pålagt å betale for egen granskning. FAF ønsker ikke å betale og hevder at fattige barn i India vil lide.

«Vi har bedt Childrens Future India om å ta ut 300 barn fra programmet for å dekke inn de 300 000,- de får redusert sine overføringer med», skrev daværende daglig leder Knut Peterson 15. mars i en e-post til tilsynet.

Childrens Future India er en av de lokale organisasjonene FAF samarbeider med.

Peterson har sluttet i jobben og ønsker ikke å kommentere saken.

- Påvirker 1000 barn

I et brev fra april i år skriver sekretær Mohini Raghunath i FAF-partneren Children of the World at de ikke har mottatt penger fra FAF i Norge siden 6. mai 2010.

Denne organisasjonen i New Delhi hadde 500 barn under sine vinger, opplyser tidligere daglig leder i Fadderbarnas Framtid, Lars-Johan Johnsen.

— Jeg er kjent med at totalt minst 1000 barn er tatt ut av programmene i India for å betale stiftelsestilsynet og advokathonorarer, sier Johnsen.

Han mistet jobben da det brøt ut strid i organisasjonen i fjor. Varslere i styret meldte organisasjonen til Lotteri- og stiftelsestilsynet, blant annet med påstander om at FAF hadde for høye administrasjonskostnader. NORAD trakk sin støtte til organisasjonen, som i 2009 utgjorde 800.000 kroner.

Tilsynet vurderte likevel stiftelsens økonomi som så god at den må betale 500.000 kroner av egen lomme for å bli gransket.

Vil ha pengene tilbake

Til nå har FAF betalt inn cirka 200.000 kroner til granskerne G-Partner, får bt.no opplyst.

Men FAFs styre har vedtatt at de ikke vil betale for å bli gransket. I brevs form har de bedt om å få de innbetalte pengene tilbake.

— Jeg kunne ikke være med på at penger gitt til Fadderbarnas fremtid skulle gå til granskning, sier Reier Hetland.

Han tok over som styreleder under det konfliktfylte årsmøtet i fjor. Nå har han gått av og begrunner det med intern strid i styret.

Hetland sier at penger som faddere har betalt inn direkte til egne fadderbarn, ikke er blitt rørt.

— Spesielle prosjekter har derimot blitt råket, sier Hetland.

- En helhetsvurdering

Seniorrådgiver Per Ole Sollie i Lotteri- og stiftelsestilsynet sier at beslutningen om å kreve FAF for penger til granskning, ble gjort etter en helhetsvurdering av økonomien i stiftelsen.

— Hvordan stiftelsen bekoster granskningen, legger ikke vi oss opp i, sier Sollie.

Tilsynet ser alvorlig på at FAF verken har levert ønsket dokumentasjon eller nok penger til granskerne i G-Partner.

— Jeg vil tro dette skulle være en overkommelig oppgave, og jeg antar FAF har interesse av å få granskningen sluttført slik at de kan skape ro i organisasjonen, sier Sollie.

- Skal betale

Fungerende styreleder i FAF, Kaja Runde, sier til bt.no at hun er i dialog med stiftelsestilsynet.

— Vi har vært i en presset situasjon i en lang tid, men vi har en dialog med tilsynet. Vi er pålagt denne granskingen og vi må betale, men vi gjør det ikke med godt hjerte.

Styrelederen sier at FAF har fått avslag på søknaden om å få de innbetalte pengene tilbake.

— Vi er en liten organisasjon og kunne tenke oss at pengene våre sendt der de skal. Vi synes det er litt selvmotsigende at vi skal granskes for å ikke sende nok penger til India, og må betale for det med de pengene vi skal sende.