Lakseeksportøren runder 1,4 milliarder i driftsinntekter i 2010, og resultatet blir godt over 30 millioner kroner.

— Det har vært en fantastisk utvikling. Målrettet jobbing og et sterkt og økende marked er hovedgrunnene til at vi opplever «all time high», sier Bård Sekkingstad, administrerende direktør i Sekkingstad AS.

De siste 30 årene har selskapet spesialisert seg innen slakting, foredling og salg av laks og ørret.

— Vi kjøper all fisken levende. Den fraktes hit i brønnbåter fra oppdrettsanlegg rundt omkring. I år regner vi med å selge rundt 31.000 tonn slaktet fisk, hovedsakelig laks, sier Sekkingstad. Han eier og driver eksportbedriften sammen med broren, markedsdirektør Konrad Sekkingstad.

Asia kommer

Selskapet har sine egne merder like utenfor fabrikkanlegget på Skaganeset i Sund kommune. Den ankomne fisken roer seg ned et døgn eller to i merdene før den videre prosessen starter: slakting, sløying, filetering eller nedpakking som rund fisk. Stort sett alt går til eksport.

  • Hva er de viktigste markedene?
  • Tidligere dominerte EU-landene, men nå ser vi en kraftig dreining også mot Asia, i tillegg til at vi har sterk vekst i Russland. Danmark er fremdeles vårt største eksportland.

Bård Sekkingstad forteller at bedriften hittil i år har eksportert laks til 250 kunder i 49 land over hele verden.

Interne grep

Mens næringen generelt de siste to årene har opplevd en volumvekst i produksjonen på 10-15 prosent, har økningen for Sekkingstad AS har vært på formidable 55 prosent.

— Hva er årsaken til det?

  • Vi har knallfokus på markedet hele tiden. Etter noen vanskelige år startet vi dessuten i 2006 en strategisk prosess med klare målsettinger internt i bedriften. Selgerne våre har klart å selektere de gode mulighetene fra de mindre gode, og det har gitt resultater. I tillegg har alle ansatte stått på for å klare dette gode resultatet.

Sekkingstad legger ikke skjul på at Chiles store problemer innen oppdrett de siste årene har ført til bedre tider for norske lakseeksportører.

— Det har siden 2008 vært et fantastisk marked for laks, sier han.

2010 blir et gullår for hele laksenæringen. Ifølge analytiker Klaus Hatlebrekke i meglerhuset DnB NOR Markets vil også oppdretterne oppleve tidenes beste fortjeneste.

50 tonn i timen

På Skaganeset er det interessant å følge laksen som pumpes opp fra merdene og går gjennom rør frem til den videre prosessen inne i fabrikken.

— Vi er i stand til å suge opp ca. 50 laks i minuttet, tilsvarende 15 tonn i timen, sier Anne Karethe Yddal, som er kvalitetskontroller i produksjonen.

Da BT besøkte bedriften, var det laks kjøpt fra Kobbevik og Furuholmen Oppdrett AS i Austevoll som ble pumpet opp fra en av Sekkingstads fire såkalte ventemerder. Stor og blank laks skimtes tydelig i det gjennomsiktige røret. Minutter senere bedøves fisken før bløgging, slakting og videre foredling.

  • Det er viktig at laksen er sultet og at det ikke finnes fôrrester i den når slaktingen starter, sier Anne Karethe Yddal.

Videre vekst

En rundtur gjennom produksjonslokalene på Skaganeset er en øvelse i håndvask og skifte av plastbeskyttere på skoene. Her er det strenge krav til hygiene.

  • Vi tar vann- og bakterieprøver hele dagen. Kvaliteten sjekkes grundig før laksen og produktene pakkes i isoporkasser og klargjøres for utsendelse, sier Yddal.

Fra sitt hjørnekontor i annen etasje har Bård Sekkingstad en fantastisk utsikt utover sjøen og ventemerdene. Tett ved vinduet kan han med selvsyn observere laksen som har unnagjort røretappen og er på vei inn i produksjonslokalene.

  • Det er kjekt å vise frem dette når vi har kunder og forretningsforbindelser på besøk, sier sjefen sjøl.
  • Hvordan ser du på fremtiden?
  • Vi kalkulerer med en volumvekst på mellom fem og ti prosent de neste årene. Det spesielle for oss som lakseeksportør er at vi har vårt eget produksjonsanlegg, et frittstående slakteanlegg. Det gir oss en fleksibilitet som gjør oss i stand til hurtig å endre produksjons- og salgsmønster i takt med markedet. Dette fortrinnet er vi stort sett alene om, sier en fornøyd administrerende direktør Bård Sekkingstad.