Både reiselivs— og kulturnæringen er optimistiske med tanke på omsetningsvekst i 2011. Det viser Næringsbarometeret for Hordaland og Sogn og Fjordane.

Men utlendingene har ikke funnet tilbake til Vestlandet etter finanskrisen. Økningen i antall utlendinger som overnattet på vestlandske hoteller i fjor, er lavere enn for Norge som helhet.

Bedre i Bergen

Spesielt er det svikt i det europeiske markedet. Nedgangen var på fem prosent i Hordaland og 1,3 prosent i Sogn og Fjordane. Flere asiater og amerikanere kom til Vestlandet i fjor, men også for disse gruppene var økningen mindre enn snittet for Norge.

— For Bergens del er tallene mer positive. Bergen hadde 4,2 prosent flere utlendinger i denne perioden, sier reiselivsdirektør Ole Warberg.

Det er med andre ord distriktshotellene som har hatt den største nedgangen.

Tron Bach eide inntil nylig Sandven hotel i Norheimsund.

— Da jeg gjenåpnet Sandven Hotel for 15 år siden, besto sommerbelegget av 50 prosent utlendinger og 50 prosent nordmenn. I fjor hadde jeg ni prosent utlendinger og 91 prosent nordmenn, sier Bach.

Savner Englandsbåten

Han tror at nedleggelsen av Englandsbåten er en hovedårsak til de trange tidene.

— Båten pumpet inn private gjestedøgn fra utlandet to ganger i uken, hele året. Nå er det engelske markedet tørket vekk, sier Bach.

Han har nå solgt hotellet til Olav Thon. Det er planlagt gjenåpnet 1. mars.

— Den andre årsaken til at utlendingene har forsvunnet fra fjordene, er at cruisetrafikken har overtatt for turistbussene, mener Bach.

Ansetter ikke

Næringsbarometeret viser at svært få reiselivs- og kulturbedrifter forventer at de skal ansette flere folk i 2011. Omtrent like få forventer å øke investeringene i 2011, til tross for en tro på styrket omsetning.

— Reiselivsbedrifters potensial til å øke volumet med det samme antall ansatte, er stort. Man kan klare ti prosent vekst i gjestedøgn uten å ansette flere, sier Warberg.

Det siste året har sysselsettingen i kulturnæringen økt med litt over en prosent i Hordaland og med nesten 4,5 prosent i Sogn og Fjordane, ifølge Næringsbarometeret.

Få bedrifter har ledige stillinger, og hele 60 prosent sier de vil holde antall ansatte uendret i 2011. 30 prosent signaliserer at de vil ansette flere.

Hva skal til for å tiltrekke flere utlendinger til Vestlandet? Si din mening!