— Vi har ikke senket ambisjonene, men omstendighetene har forandret seg. Så fondet vil trolig bli på mindre enn 1 billion euro, sier Juncker, som også er statsminister i Luxembourg.

På et møte i Brussel tirsdag ble finansministrene fra eurolandene likevel enige om at fondet skal utvides og at det skal kunne brukes til å forsikre potensielle tap på investeringer i europeiske statsobligasjoner. Mellom 20 og 30 prosent av slike tap skal kunne forsikres.

Ministrene åpnet dessuten for å be Det internasjonale pengefondet (IMF) om mer hjelp til å takle den europeiske gjeldskrisen.