Estland håper at et elektronisk valg vil føre til høyere valgdeltakelse blant unge mennesker, sier den estiske ambassadøren i London, Raul Mälk, til The Guardian. Etter løsrivelsen fra Sovjetunionen trodde regjeringen på en høy valgdeltakelse. Men ved valget i 1999 tok bare litt mer enn halvparten av de stemmeberettigede del i valget.

Estlands justisminister vil komme med de tekniske og sikkerhetsmessige detaljene om valget senere. Det er usikkert om valget skal foregå over internett eller ved hjelp av et lukket system av databaserte stemmestasjoner. En god løsning for elektroniske signaturer er uansett nødvendig, sier Mälk.

(Origo)