Forsikringsselskapene har så langt fått inn 9400 skademeldinger etter orkanen «Dagmar». Anslått samlet erstatningsbeløp for de innmeldte skadene er 564 millioner kroner, melder Finansnæringens Fellesorganisasjon i en pressemelding.

— Som i 1992

— Med naturskadeerstatningene som vil følge etter «Dagmar», vil vi for året 2011 ventelig få over 1,4 milliarder kroner i forsikringsutbetalinger etter natursskader, opplyser Tonje Westby, kommunikasjonssjef i FNO.

Målt i faste 2011-priser var erstatningene høyere i 1992 enn det ligger an til for 2011, sier hun.

— Vi må tilbake til året 1992 for å se et år med så store erstatningstall, sier Westby.

Mange erstatningskrav

Den siste store flommen var på Østlandet i 1995 og forårsaket 6900 skader og rundt 940 millioner kroner i erstatninger. I tillegg til flommen i 1995 hadde vi nyttårsstormen på Nord-Vestlandet i 1992 som ga 33 000 skader og 1,3 milliarder kroner i erstatninger.

DAGMAR: Uværet traff også Nordfjoreid denne romjulen.
ØYSTEIN TORHEIM