— Det er noen få kjente navn som går igjen hele veien, sier forsker Ove Osland i Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning ved Norges Handelshøyskole.

Han har jobbet tett opp mot rederiene i Bergen, og mener de familiedominerte rederiene har hatt stor betydning for byen. I tillegg har de hatt stor innflytelse.

— Nå ser det ut som familiene er i ferd med å miste deler av sin makt. Noen har gått på børs, andre går sammen i nye eierkonstellasjoner. Det er også en trend at arvingene bare kommer inn på eiersiden, ikke som ledere. Men familiene har fremdeles stor betydning i dette miljøet, sier Osland.

Lik de andre

Erkebergenserne med mest utpreget fokus på shipping er familiene Jebsen, Grieg, Steckmest, Westfal-Larsen, G. C. Rieber og Odfjell. I tillegg er flere av de andre sterkt eksponert opp mot maritim sektor. Mest kjent er kanskje Mohn-familien.

— Hva er forskjellen på de familieeide og de andre rederiene?

— Egentlig ingen. Markedet de kjemper i er veldig hardt, og du må være dyktig for å henge med.

— Hva med inntjeningen i de forskjellige selskapene?

— Der tror jeg ikke du finner noen forskjell. Osland betegner rederfamiliene som et konservativt miljø.

— Det har vært litt slik «skomaker bli ved din lest» over bransjen. Men de har vært dyktige til å ta i bruk nye ideer innenfor shipping. De fleste er opptatt av å være bedre enn de andre. Og alle har ikke alltid vært like gode venner.

Stor utskifting

— Hvor lett er det å komme inn i miljøet utenfra?

— Jeg spurte et av rederiene om akkurat det. Inngangsterskelen synes ikke uoverstigelig. Men det er viktig at du har bevist hva du er god for på forhånd. I dag tror jeg ikke det hjelper mye bare å være en nær venn av Odfjell- eller Grieg-familien.

At de fortsatt har innflytelse er det likevel ingen tvil om. Osland anslår at erkebergenserne står for om lag to tredeler av omsetningen i rederinæringen i Bergensområdet.

— Hvordan har familiene klart seg så lenge?

— Familier kommer og går over tid. Utskiftingen har vært større enn de fleste er klar over. Men shippingmiljøet er dypt forankret i Bergen. Det har alltid vært en statusbransje, og derfor har også nye dyktige folk strømmet til.

ERKEBERGENSER: Dan Odfjell, skipsreder med utpreget sans for god vin. ARKIVFOTO: RUNE SÆVIG