Epler fra Hardanger og andre steder i Norge skal beskyttes. Import av eplemos, eplesaft og konsentrat fra utlandet har økt med firegangen siden 2005. Dette vil Landbruksdepartementet til livs, og øker tollen.

Ifølge Konkurransetilsynet vil dette gi dobbelte importpriser på enkelte varer.

— Tollsatsene vil øke prisene på importert epleråstoff med 50-100 prosent, noe som vil føre til vesentlig høyere priser for forbrukerne, sier konkurransedirektør Christine B. Meyer.

På nivå med øl

Skulle dobbelt importpris på ren eplejus fra utlandet følge varene helt ut i butikkene, kan de dyreste eplejusene bli priset til nærmere 50 kroner pr. liter. Dette er en literpris som ligger høyere enn på øl, som varierer mellom 40 og 55 kroner, avhengig av merke.

Forslaget fra landbruks- og matminister Lars Peder Brekk og hans departement (LMD) kom i begynnelsen av mars i år, med høringsfrist 1. juni.

Påstanden fra Konkurransetilsynet om dobbel toll går frem av deres høringsuttalelse i saken, datert 19. mai.

Går imot

— Etter Konkurransetilsynets vurdering kan altså resultatet av de foreslåtte endringene bli at forbrukerne påføres vesentlig høyere priser på nesten hele volumet av foredlede epleprodukter, i den hensikt å beskytte en liten norsk produksjon av industriepler, skriver tilsynet.

De går dermed imot forslaget, og mener dagens ordning må fortsette.

Dette er heller ikke første gang Konkurransetilsynet går imot importbegrensninger knyttet til landbruksvarer.

— Den viktigste forklaringen på høye priser i matmarkedene er det norske importvernet for landbruksprodukter. Hvis man ønsker at norske priser og bredde i utvalg skal komme på nivå med resten av Europa, kommer man ikke utenom å se nærmere på importvernet, skrev Konkurransetilsynet i en artikkel som sto på trykk i Forbruker-rapporten senhøsten 2009.

Beskytte bøndene

LMDs begrunnelse for å endre tollen, er at importen av ferskpresset eplesaft har økt fra 688 tonn i 2005 til 2346 tonn i fjor. De påpeker også at den norske eplesaften koster 4-5 kroner mer å produsere pr. kilo enn det koster å importere. Dermed setter de opp tollen med 4-5 kroner, slik at ren eplesaft øker fra rundt 4 til 8 kroner og eplekonsentrat øker fra cirka 10 til 15 kroner.

Dilemmaet, som Konkurransetilsynet mener LMD har oversett, er at norske eplebønder overhodet ikke har hatt noen problemer med å få solgt sine epler selv uten noen toll.

En epleblomst. Det lille eplepresseriet Epleblomsten, som står bak eplejusen Frisk & Frodig, har i en frittstående høringsuttalelse skrevet at de tar unna det som er av epler i sitt område, og sier dermed at heller ikke eplebønder i Telemark har noe problem med å selge industrieplene sine.

De vil beholde ordningen som den er, fordi de får bidrag fra denne, og ville ha gått med betydelig underskudd om den falt bort.

Bør eplejus være dyrere enn øl? Si din mening under .