Statseide Mesta, som er underlagt Næringsdepartementet, går til erstatningssøksmål mot Jernbaneverket som styres av Samferdselsdepartementet, skriver Dagens Næringsliv. Dermed møtes virksomheter som er underlagt næringsminister Trond Giske (Ap) og samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) som motparter i retten i forbindelse med en strid rundt utbygging av en jernbanetunnel ved Holmestrand i Vestfold.

Mesta Entreprenør krever 51,6 millioner kroner for å ha tapt et tunneloppdrag i Vestfold i fjor etter at Jernbaneverket avlyste anbudskonkurransen Etter det Dagens Næringsliv erfarer er erstatningskravene fra de to entreprenørselskapene på rundt 100 millioner kroner til sammen.

– Vi har saksøkt Jernbaneverket fordi anbudskonkurransen ble avlyst. For at det skal skje må det være en saklig begrunnelse. Det mener vi det ikke var, sier kommunikasjonssjef Erik Riste i Mesta.

– Bakgrunnen for vår stevning er forståelsen av regelverket av offentlige anskaffelser i forbindelse med tildelingen av prosjektet, sier kommunikasjonssjef Cato A. Mørk i NCC Construction.

Jernbaneverket mener de ikke har gjort noe galt.

– Jernbaneverket har brukt eksterne rådgivere i denne gjennomgangen, og har kommet fram til at vi har holdt oss innenfor anskaffelsesprosessene i forhold til regelverket, sier informasjonssjef Kjell Bakken i Jernbaneverkets utbyggingsdivisjon