DNB er i Høyesterett dømt til å betale Røeggen en erstatning på 235.000 kroner. I tillegg må de betale saksomkostninger på 4,8 millioner kroner, skriver Aftenposten.no.

— Det var mer enn jeg hadde trodd. Dette er en veldig prinsipiell dom. Jeg tror den får stor betydning for de andre småsparerne som er i samme situasjon som Røeggen, sier advokat Johan Christian Elden etter domsavsigelsen.

Han representerer Røeggen i denne saken. Det er Forbrukerrådet som fører saken på vegne av Røeggen.

— Høyesterett er veldig klare. Det er forbrukerperspektivet som har slått inn, og gjort at Høyesterett kom til denne konklusjonen, sier Elden.

Salen i Høyesterett er stappfull fredag formiddag.

— Magefølelsen er god, men det står på om Høyesterett tør å gå imot banken, sier Røeggen til Aftenposten fra første rad få minutter før dommen skal leses opp.

Bakgrunn:

  • Fredag skal Høyesteretts Storkammer avgjøre saken mellom Ivar Petter Røeggen og DNB.
  • Dommen leses opp klokken 11. Opplesningen tar omtrent en halvtime. Deretter skal 11 dommere votere.
  • Saken har prinsipiell betydning for minst 2000 lignende saker som ligger på vent i Bankklagenemnda. Siste nytt:

Førstevoterende Ragnhild Noer leser opp:

— Kjernen i avtalen var atRøeggen tok opp lån for en mulighet til avkastning om fem år. Partene er enige om at beregningene viser en positiv avkastning også med lån.

- Jeg er likevel samlet sett enig med Røeggen i at bankens risiko sammenlignet med Røeggens var relativt beskjeden.

— Lånefinansieringen økte risikoen i prosjektet, anført at Røeggen ville kommet bedre ut om han hadde kjøpt opsjonen alene, og ikke «pakken».

— Det sentrale spørsmålet i saken er om egenskapene i produktet i tilstrekkelig grad ble formidlet til Røeggen da han kjøpte produktet.

Noer går nå gjennom all informasjon Røeggen fikk i kundemøter og i prospekter.

— Informasjonen burde gitt et realistisk bilde av at risikoen øker ved lånefinansiering, sier Noer.

— Det var mangler i informasjonen fra banken også når det gjelder lånefinansiering, mener Noer.

Samlet vudering av avtaleforholdet:

— På tross av innvendingene er det ikke grunnlag for tilsidesettelse av avtalene. På den annen side: Balansen i avtalene får betyding for den informasjonen banken må gi kunden. Informasjon må avpasses etter forbrukerens erfaring. Kjernen i reglene om god forretningsskikk er at bankens informasjonsplikt må bedømmes strengt.

— Når det gjelder riskofulle og komplekse produkter, så må banken forsikre seg om at kunden forstår produktet.

— Banken burde som proffesjonell part i større grad fremhevet at en fortsatt sterk og ubrutt vekst i aksjemarkedet var et usikkert scenario.

— Produktene inneholdt direkte misvisende opplysninger. Det må få konsekvenser for avtalens gyldighet. Jeg antar at røeggen ville avtstått fra inveseringene.

— Avtalene må settes til side etter avtalelovens paragraf 36.

- Røggen har etter dette vunnet saken.

Dommerne som skal avgjøre utfallet i saken er følgende: Liv Gjølstad, Jens Edvin A. Skoghøy, Ingse Stabel, Bård Tønder, Hilde Indreberg, Arnfinn Bårdsen, Bergljot Webster, Aage Thor Falkanger, Ragnhild Noer, Henrik Bull og Knut H. Kallerud.