— De siste fem årene har det vært en enorm vekst i etterspørselen etter personlige trenere (PT), sier Lars-Einar Petterson, kommunikasjonssjef i treningskjeden Sats.

— Alle fra helt utrente til toppidrettsutøvere bruker PT nå. Vi har studenter som bruker PT en gang i uken i stedet for å gå på byen. De mener det er mer fornuftig å bruke pengene på helse i stedet for øl, sier han.

For en time med personlig trener hos Sats må du betale mellom 500 og 700 kroner. I tillegg kommer medlemsavgiften.

I 2007 omsatte Sats timer med personlige trenere for 13 millioner kroner. I fjor passerte de 30 millioner kroner, og i år mener de å passere 40 millioner kroner i omsetning.

Les også:

Også treningskjeden Elixia forteller om en nesten eksplosiv utvikling i PT-markedet.

— Fra nesten null i 2004 omsatte vi PT-timer for cirka 50 millioner kroner i 2010. I år sikter vi mot 80 millioner kroner, sier administrerende direktør Ståle Angel.

Han forteller at det stort sett er unge mennesker som bruker PT.

— Unge mennesker synes kanskje det er en god investering å bruke penger på egen helse, mens det å investere i egen kropp nok sitter litt lenger inne hos dem som er litt eldre. Selv om det aller helst burde ha vært motsatt i et helseperspektiv, sier Angel.

Les også:

Idrettssosiolog Arve Hjelseth ved NTNU i Trondheim mener det er bra at folk trener, men har sett seg lei på statusjaget det han kaller «treningshysteriet» har ført med seg.

Hjelseth mener trening ikke lenger er bare en investering i bedre helse, men også en måte å synliggjøre egen vellykkethet på.

— Sammenhengen mellom sosial status og helse forsterkes i stedet for å avta. Treningsregimet har ikke nådd like langt inn i yrkesgrupper med lavere sosial status. De som verken har tid, lyst eller råd til å trene på samme måte konfronteres nå i større grad med personlig nederlag, sier han.

Også trenden med å bruke personlig trener knytter han til status.

— I vår tid er vi blitt veldig avhengige av såkalte ekspertsystemer. Vi må veiledes av ekspertinstanser for å kunne gjøre ting på riktig måte, enten det er trening, barneoppdragelse eller matlaging, sier han.