Tidligere i år kom Forbrukerombudet til at flere av vilkårene i nettbutikken iTunes sine kontrakter ved salg av musikk over internett var urimelige og dermed ulovlige. På møtet med iTunes ble alle disse punktene diskutert.

– Noen av punktene vi tok opp med iTunes har vi allerede kommet til enighet om – blant annet det at kjøpsvilkår ikke skal kunne endres for allerede gjennomførte kjøp, men kun for framtidige kjøp, sier forbrukerombud Bjørn Erik Thon.

Mandag den 25. september møtte de nordiske forbrukerombudene den amerikanske iTunes-ledelsen og selskapets europeiske representanter for å drøfte den norske klagesaken mot selskapets kontrakter ved kjøp av musikk på nettet.

– Vi hadde en god og konstruktiv dialog med iTunes, og det har vært viktig bevegelse i saken, sier Thon.