– Vi har slåss for hver eneste krone. Dette var så langt vi kom. Vi mener det var riktig og fornuftig for bonden at vi inngikk en avtale, sier Bondelagets leder Pål Haugstad.

Landbruksminister Lars Peder Brekk.

Totalt sett har den nye avtalen en økonomisk ramme på 1,2 milliarder kroner. I siste liten la staten fram 200 millioner kroner i en ekstraordinær tiltakspakke. Med de nye millionene på plass, kom partene til enighet.– Avtalen gir muligheter for en god inntektsvekst og betyr ikke minst en økt satsing på Distrikts-Norge. Avtalen har en klar distriktsprofil. Den retter opp sviktende inntektsvekst i fjorårets avtale, sier landbruksminister Lars Peder Brekk (Sp).

Les også: BTs serie om matkrisen

– Sikrer levende landbruk

Budsjettiltakene ble økt fra 380 millioner kroner i tilbudet, til 560 millioner kroner i avtalen som er inngått. Bondelaget understreker at budsjettmidler er viktig for å sikre et levende landbruk.

– Gjennom forhandlingene har vi greid å styrke hovedprioritetene våre, særlig økonomien i melkeproduksjonen blant annet i form av økning av driftstilskuddet, økt støtte til beitende dyr og økte rammer til investeringer, sier Pål Haugstad.

Landbruksministeren har stor tro på at den nye avtalen blir svært nyttig for jordbruket i Norge.

– Jeg tror dette er en avtale som vil være til gunst og nytte for jordbruket, og som vil bidra til å sikre framtiden og muligheten til et landbruk også i framtiden, sier Brekk.

Ungdomssatsing Norsk Bonde— og Småbrukarlag er særlig fornøyd med at det ble enighet om prinsippet om en ungdomspakke som vil bidra til rekrutteringen i jordbruket.

– Jeg håper dette vil være starten på en sterkere satsing på ungdom og rekruttering til jordbruket, sier lagets leder Ole-Anton Teigen

– For ungdom som vil satse på jordbruk er både inntekt og sosiale rammer viktig, og med denne avtalen forbedres dette, sier landbruksminister Brekk.

Teigen håper også bøndenes omdømme blir styrket av avtalen.

– Det er viktig å bygge opp omdømmet til det norske jordbruket, og det gjør man på mange måter i denne avtalen, sier han.

Krisepakke Bondelaget er også fornøyd med at jordbruket har fått sin egen krisepakke i de økonomisk vanskelige tidene. Den ekstraordinære investeringspakken betyr mye, mener laget.

– Disse midlene kommer både landbruket og bygge- og anleggsnæringen til nytte, og vil utløse viktige investeringer på om lag en milliard kroner i landbruket, sier Pål Haugstad.

– Jordbruket har behov for ekstra investeringer. Den ekstraordinære investeringspakken svarer til det behovet, sier landbruksministeren.

Partene måtte forhandle på overtid for å bli enige, og lørdag la staten fram 200 millioner kroner i en ekstraordinær investeringspakke.

Synspunkter? Del dem med leserne her.