Nesten elleve timer på overtid ble Norsk Industri og Fellesforbundet enige om et anbefalt forslag i årets oppgjør. Dermed blir det blir ingen streik i denne omgang.

— Dette er et forslag for økt likelønn og lavlønn, sier Fellesforbundets leder Arve Bakke.

— Som frontfag fikk vi et klart oppdrag fra LOs representantskap om forhandle fram en løsning for økt likelønn og lavlønn. Det har vi klart å innfri. Vårt anbefalte forslag kan brukes av andre forbund som en mal og vil kunne gi mange kvinner og lavlønte et godt lønnstillegg, forteller Arve Bakke.

Han legger til at oppgjøret har fått en god og ansvarlig økonomisk ramme.

1 krone timen Avtalen innebærer et generelt tillegg på kr 1,00 per time for overenskomster med lokal forhandlingsrett, og et generelt tillegg på kr 1,50 for de bedrifter i TEKO-overenskomsten som ikke har slik forhandlingsrett.

Dessuten gis det et lav- og likelønnstillegg på kr 0,50 fra 1. juli 2010.

Avtalen går nå til uravstemning blant Fellesforbundets medlemmer.

- Svært vanskelig Stein Lier-Hansen, som er administrerende direktør i arbeidsgiverforeningen Norsk Industri, sier at forhandlingene har vært meget vanskelige, og at det derfor ble nødvendig med mekling atskillig på overtid.

Han roser riksmeklingsmann Kari Gjesteby for god oversikt og struktur og en ryddig meklingsprosess.

— Forhandlingene har igjennom sentralt tillegg, overheng og andre justeringer på overenskomsten gitt en ramme på 1,95 prosent. Med bakgrunn i den svært vanskelige situasjon som bedriftene er i, håper vi på svært begrensede lokale tillegg, sier Lier-Hansen. (©NTB)