Les også:

Energibruken i Norge steg nemlig med om lag 7 prosent fra 2009 til 2010, viser ferske tall fra SSB.

Det er det høyeste forbruket noensinne.

Økningen har sammenheng med økonomisk oppgang og en kald vinter.

Rekordhøyt forbruk

Innenfor tjenesteyting, husholdninger, bygg og anlegg, fiske og jordbruk, økte energibruken med 6 prosent fra året før.

Forbruket kom opp i 345 petajoule, som er det høyeste for denne sektoren noensinne. Det til tross for at strømprisene var rekordhøye.

Husholdningene betalte i gjennomsnitt ca. 1 krone pr. kWh i 2010. Prisen for fyringsolje lå på omtrent det samme, så det var ikke mye å spare på å gå over til olje.

Kald vinter og finanskrise

Energibruken i både tjenesteyting og husholdninger er svært temperaturavhengig.

I husholdninger går rundt halvparten av energibruken til oppvarming.

Den kalde vinteren i 2010 bidro til at vi brukte mer energi til oppvarmingsformål. Temperaturen var i 2010 i gjennomsnitt én grad Celsius under normaltemperaturen for perioden 1961-1990. Det er den laveste temperaturen vi har hatt siden 1985.

Til sammenligning har temperaturen ligget over klimanormalen for perioden 1961-1990 nesten hvert år siden 1987.

Lavere energiproduksjon

Strømproduksjonen gikk også ned i fjor på grunn av lavere tilsig til vannmagasinene enn normalt.

Tidligere har vannkraft stått for 98-99 prosent av kraftproduksjonen, men i 2010 utgjorde vannkraften bare rundt 95 prosent.

Kraftproduksjonen endte på 124,5 TWh, 6 prosent mindre enn året før. Lavere strømproduksjon samtidig som forbruket steg, førte til økt behov for import av strøm.