Utstyrsleverandøren TTS Group hadde i årets andre kvartal inntekter på til sammen 861,0 millioner kroner — en liten økning fra samme periode i fjor.

Samtidig ble resultat før skatt snudd fra et underskudd på 10,1 millioner i andre kvartal i fjor, til 7,8 millioner i pluss i samme periode i år.

- Investerte mye før krisen

Som BT tidligere har skrevet er det i stor grad energidivisjonen som står bak resultatforbedringene. I løpet av de to forrige regnskapsårene har TTS Energy hatt et samlet driftsunderskudd på 360 millioner kroner.

— Vi investerte veldig mye i energidivisjonen vår før finanskrisen. Gjennom krisen opprettholdt vi høy bemanning, fordi vi ikke ville gi slipp på god kompetanse. Nå opplever vi at dette markedet som vi har slitt med lenge er i bedring, sier Neteland.

Ifølge TTS kvartalspresentasjon var årets andre kvartal det første med positivt driftsresultat (3,0 millioner i overskudd) for TTS Energy siden begynnelsen av 2009. ## Fikk to gigantkontrakter

Ifølge Neteland begynte energimarkedet å komme tilbake i november i fjor. Siden den gang har selskapet fått kontrakter for rundt to milliarder kroner.

Bare i sommer har energidivisjonen halt i land to gigantkontrakter på til sammen 800 millioner kroner.

Av en total ordreinngang på 1588 millioner kroner for TTS Group i andre kvartal, var om lag 1050 millioner innen energidivisjonen.

Mens TTS Energy altså gjør det bra, gikk det tråere for havne- og logistikkdivisjonen. Lavere omsetning førte her til et negativt driftsresultat før avskrivninger på 1,8 millioner kroner.

Den siste avdelingen - marinedivisjonen - fikk et driftsoverskudd før avskrivninger på 40,9 millioner kroner, av en omsetning på 550,4 millioner.

TTS Group ASA

2. kv. -11 2. kv. -10

Driftsinntekter 861 859

Driftsresultat 26 9

Res. før skatt 8 -10

Beløp i mill. kroner