Mandag var Tor-Henrik på Eurospar i Blomsterdalen i Bergen for åhente pakken med et headset han hadde kjøpt via finn.no.

Svindlet

Da han pakket opp, fant han imidlertid bare et par gamlemanualer der det skulle ligget et headset. Dermed gikk 2400 kroner av Tor-Henrikssparepenger opp i røyk foran nesen hans.

Butikksjef Rune Kvamsøy syntes så synd på gutten som ikkefikk julegaven han hadde kjøpt til seg selv, at han bestemte seg for å hjelpetil. Han dro nemlig til Bergen sentrum og kjøpte et headset av samme type Tor-Henriktrodde han kjøpte på nett. Ny pris: 3799 kroner.

— Koselig

Tirsdag ettermiddag fikk Tor-Henrik overrakt denoverraskende julegaven av buttikksjefen.

— Nå blir det jul! Så utrolig koselig at noen gjør slikt selvom det ikke er deres ansvar, sier Tor-Henrik til bt.no.

Kvamsøy hadde nok av argumenter for å gi Tor-Henrik etheadset til nesten 4000 kroner.

— Dette er jo en 14-åring som har brukt sparepengene sine.Alle her i butikken og postavdelingen syntes det var en trasig sak.

Pengene for headsetet tar han fra egen lomme.

Regelforvirring

Tor-Henrik oppdaget først da han hadde forlattpostavdelingen i butikken mandag at det var noe helt annet i pakken enn hantrodde. Han ble etterpå fortalt at hvis han hadde åpnet pakken og sjekketinnholdet i butikken, kunne han ha nektet å ta imot og dermed sluppet å betalede 2400 kronene.

Kvamsøy bekrefter at slik er det, men synes det er vanskeligå måtte påpeke dette overfor alle kunder som henter ut pakker i oppkrav.

— Dette handler jo om et tillitsforhold mellom selger ogkjøper, mener han.

Hilde Ebeltoft-Skaugrud, pressesjef i Posten, mener at det Tor-Henrikhar blitt fortalt på postkontoretantakelig beror på en misforståelse.

— Man har ikke mulighet til å sjekke pakkensinnhold før man betaler med mindre det er mistanke om skade på pakken fraPostens side, forteller hun.

Dermed hadde ikke 14-åringen noe valg når han hentetsvindelpakken.

Kan nekte å ta imot

Hilde Ebeltoft-Skaugrud forsikrer at for andre som lukterugler i mosen og tviler på om de bør ta imot en oppkravspakke de har bestilt,kan de rett og slett la være å hente den.

— Pakker som ikke hentes, sendes tilbake tilavsender. Da setter vi alltid på sporing, slik at sender ikke kan nekte for atpakken har kommet i retur, sier hun.

Og deretter blir betalingsspørsmålet en sak mellom avsenderog mottaker.