Det sier Ola Grytten, professor ved Norges Handelshøyskole.

bt.no har sammenlignet boligprisstatistikken i Bergen for februar 2011 og samme måned 2009. Tallene viser at kvadratmeterprisen for alle boliger for to år siden var 24.400 kroner. Nå er den 5300 kroner dyrere. Det betyr at boligen som kostet 2.440.000 kroner for to år siden nå kommer på 2.970.000 kroner. En prisøkning på 530.000 kroner.

— Vi har hatt en betydelig prisvekst for årets to første måneder. Jeg forventer at den avtar noe fremover. Blant annet fordi det kommer flere boliger på markedet etter påske, sier Tom Jørgensen, partner i Privatmegleren Vikebø og Jørgensen i Bergen.

Statistikken til Norges Eiendomsmeglerforbund viser at prisøkningen er forholdsvis jevn mellom de ulike bydelene i Bergen. Leiligheter i Bergen vest har hatt den prosentvise største prisøkningen.

- Derfor stiger prisene Ifølge Bjørn-Erik Øye i Prognosesenteret ligger Bergen og Stavanger helt på topp blant byene i Norge de siste to årene.

— Det bygges ikke nye boliger, det blir flere folk i byene, sysselsettingen er høy og renten lav, påpeker Øye.

Han tror ikke prisene kommer til å fortsette å øke like sterkt.

— Det er en grense for hva folk kan betale og hva folk vil betale. Vi nærmer oss den. Prisene kommer til å flate ut, sier Øye.

Forsiktig stigning Jørgensen deler til en viss grad den oppfatningen, men mener prisene fortsatt kan stige, i hvert fall i år og et stykke inn i 2012.

— Ingen er tjent med 10 prosent stigning hvert år. Da ender det med renteøkning. En forsiktig stigning, derimot, forventer jeg, sier han.

Grytten tror prisene kommer til å fortsette å stige.

— Renten er lav, og det bygges lite nytt. Førstegangskjøperne blir taperne. Får vi en renteøkning, kan de som har kjøpt tett oppunder eller over tålegrensen, komme til å slite.

- Bør boligmarkedet reguleres av myndighetene?

— Det har vært prøvd, men har vist seg å være vanskelig. Myndighetene kan stimulere til boligbygging, men husk på at det er tomtemangel i mange av de store byene. På landet er det annerledes. Vi ser nå at by og land ikke lenger går hand i hand, mener Grytten.

De samme aktørene Jørgensen påpeker at boligprisene falt i 1998, 2001 og 2008, men steg i ettertid. Han forklarer det slik:

— I perioder med nedgang i boligpris har man også sett reduksjon i antall boliger til salgs. Det som i praksis skjer er at potensielle boligkjøpere avventer sine kjøp. I Norge er kjøpere og selgere i hovedsak de samme aktørene. Dermed begrenses også antallet boliger for salg.

Han mener mye må gå galt dersom vi skal oppleve prisfall som det vi hadde på 1980-tallet.

— Da kreves en situasjon hvor husholdningene presses til å selge grunnet svekket betalingsevne i forhold til gjeld, typisk ved at svært mange mister jobben. Per i dag er derimot ikke arbeidsledighet eller utsiktene her avskrekkende, sier han.

Rente viktig - At boligprisene i fremtiden igjen skal falle er derimot sikkert. Renteoppgang som prisdemper er et langt mer sannsynlige scenario. Trolig vil denne igjen frembringe et avventende marked, der kjøper og selger samtidig blir borte, og priser korrigeres noen prosent ned. Renteoppgangen vil derimot neppe tvinge flertallet av husholdningene til å selge.

Hva mener du om prisøkningen? Si din mening her.