Det er Opus Bergen som fremmer på vegne av Bergen Nord Eiendom AS planforslag for et 3,7 dekar stort område nord for Åsane senter. Området er i dag ubebygget.

Hovedformålet er å legge til rette for etablering av et forretningsbygg med dagligvarebutikkog salg av arealkrevende varer. Planområdet grenser til Myrdalsvegen/Myrdalshovden i vest/nordvest, boligbebyggelse i øst og Jehovas Vitner sitt menighetshus i sør.

Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for etablering av et forretningsbygg med totalt 2900 kvardratmeter over to plan.

Fylkesmannen trakk innsigelse

I første etasje åpnes det for inntil 1500 kvadratmeter dagligvarehandel, mens det i andre etasje vil være utsalg av såkalte «arealkrevende varer».

Maks byggehøyde innebærer en ni meter høy fasade mot Myrdalsvegen. Det er foreslått adkomst til øvre plan fra Myrdalsvegen og til nedre plan fra Myrdalshovden.

Fylkesmannen hadde tidligere innsigelse mot planen, grunnet antallet parkeringsplasser. Parkeringen er i etterkant redusert i samsvar med ny kommuneplan. Fylkesmannen har derfor trukket innsigelsen.

SV: Mer enn nok butikker

Et stort flertall i bystyret støttet planen, men SV og Venstre var kritiske.

— Det er allerede en overetablering av trafikkgenererende handel i Åsane og vi bør derfor prioritere annen næringsetablering i bydelen. Bystyret bør derfor avvise eguleringsplanen, mener Tina Åsgård (SV).

Også Erlend Horn (V) mener at området heller burde vært regulert til forretning, kontor eller tjenesteyting.

PLANOMRÅDET: Myrdal
ILLUSTRASJON: Fra saksdokumentene