Tidligere har regjeringen lovet at Stortinget skulle få informasjon om mulige helsefarer knyttet til teknologien før jul.

Men nå varsler olje— og energiminister Terje Riis-Johansen at han trenger mer tid, ifølge Dagens Næringsliv. I et brev til Stortinget tidligere denne uken skriver Riis-Johansen at informasjonen først vil komme i 2011.

Bakgrunnen for undersøkelsene er Statoils bekymring for at den såkalte amin-teknologien kan knyttes til økt risiko for kreft. Frykt for negative helsekonsekvenser førte til at regjeringen i oktober varslet økte kostnader og nye utsettelser på Mongstad.