Kaare Songstad ledet skattegranskningen av oljegründer Berge Gerdt Larsen. Faren til Songstad eide aksjer i et av selskapene som Gerdt Larsen dumpet sine aksjer i.

Selskapet det er snakk om, er medisinselskapet Thia Medica, hvor Songstads far hadde en liten eierpost.

Foreldet?

Dermed kan Songstads far ha tapt penger i det sakskomplekset som Kaare Songstad har etterforsket, skriver Dagens Næringsliv.

Dette kan gjøre det umulig å få endret Gerdt Larsens skatteligning for skatteåret 1999, siden varsel om endring skal skje innen ti år.

Gerdt Larsen fikk et slikt varsel i 2004, men det kan nå være ugyldig på grunn av Kaare Songstads antatte inhabilitet.

— Ikke inhabil

Kaare Songstad, som i dag er politimester i Haugaland og Sunnhordland politidistrikt, avviser overfor DN at han var inhabil.

— I 2004 var jeg kjent med at min mann ved aksjeavdelingen håndterte flere av forholdene knyttet til skattesaker i Berge Gerdt Larsen-sfæren, herunder også Thia Medica, som jeg visste at min far hadde en mindre aksjepost i. Det var det eneste jeg visste, sier Songstad.

Skattemyndighetene mener et Gerdt Larsen-kontrollert selskap solgte sine aksjer i Thia Medica til dumpingpris til et nærstående selskap. Larsen fikk varsel om straffeskatt i 2004.