Onsdag ble det åpnet konkurs i utestedet «OMG A Shot Bar» i Bergen sentrum. Serveringsstedet ligger i restauranthuset «Matbørsen».

Bostyrer Bjørn Åge Hamre har ansvar for å rydde opp i økonomien til selskapet OMG Servering AS, som står bak shotbaren.

— Vi er helt i innledningsfasen. Først skal vi gjennomgå lokalene for å avklare om det finnes verdier vi kan realisere og hva som eventuelt er pantsatt, sier Hamre til BT.

- Har ikke tapt all verden

OMG Servering eies av Pål Eide Hansen.

— Vi valgte å melde oppbud på tirsdag. Det var synd at det ikke gikk, sier eier Pål Eide Hansen.

Hansen forteller at daglig leder sluttet i juni, og at han ikke har hatt noe kontakt med ham siden.

— Jeg har derfor måttet gå inn og ta ansvar for driften selv, sammen med en av de ansatte, sier Hansen.

Daglig leder har vært ansvarlig for driften, mens Hansen har hatt rollen som styreleder og eier.

— Jeg har ikke tapt all verden med penger på dette, men det har kostet mye tanker og energi, sier han.

- For mye lønn og dyr beliggenhet

— Vi har hatt godt besøk og fantastisk belegg i helgene, men stedet har vært dårlig drevet. Det har blitt brukt for mye på lønn, og det er høye kostnader knyttet til beliggenheten, sier Hansen.

Ifølge Hansen har baren klart å snu driften de siste to månedene.

— Selv om vi har tjent penger de siste månedene, har vi likevel valgt å legge ned. Grunnen er en kombinasjon av personlig slitasje og etterslepet fra dårlig drift tidligere.

Hansen forteller at de ansatte blir tatt hånd om på vanlig måte av bostyrer.

Frode Minde, tidligere daglig leder for OMG vil ikke kommentere påstandene om dårlig drift til BT. Han henviser oss tilbake til eier Pål Eide Hansen, og sier han ikke vil tilføye noe utover det han har uttalt i saken.

Har vært et godt samarbeid

Selskapets regnskap for 2013 er ikke tilgjengelig, men året før hadde de en omsetning på 4,5 millioner kroner. Overskuddet før skatt var den gang på 280.000 kroner.

Bergen Matbørs er utleier av lokalet. Styreleder Bjørn Østbø sier de er lei seg for at OMG Servering ikke fant grunnlag for videre drift.

— Det har vært et godt samarbeid. Nå jobber vi med å få på plass nye leietakere, men siden dette er helt nytt, så er det ikke helt avklart ennå, sier Østbø.

- Skylder OMG dere penger?

— Det er beskjedne beløp.

Flere konkurser i bygget

Hamre påpeker at nye leietakere bør komme på plass så fort som mulig.

— Lokalene må fristilles slik at eierne ikke påføres risiko for tap, sier han.

OMGs mislykkede forsøk på å gjøre butikk av shots i drøyt ett år, føyer seg inn i rekken av flere konkurser i Matbørsen.

Selv overtok OMG lokalene fra franskinspirerte Cafe Holbar som gikk konkurs i fjor vinter. Chilli Tapasbar og italienske Con Fresco er også blant dem som har måttet legge inn årene i bygget.