Den pågående streiken i Norwegian er i ferd med å forsterke et negativt bilde av selskapet i publikum og kunders øyne, mener professor Tor W. Andreassen ved Norges Handelshøyskole.

Mindre kunder

— De siste års hendelser med Dreamliner-flyene som har gått ut over en mengde passasjerer, har gitt Norwegian et stempel som upålitelige. Nå setter streiken søkelyset på en måte å organisere arbeidskraften på som strider med det folk oppfatter som rettferdig i arbeidslivet her hjemme. Dette vil påvirke kundene, og sender mørke skyer inn over Norwegian-navnet. Noe som igjen kan skape mindre kundegrunnlag på lengre sikt for selskapet, sier Andreassen.

Han påpeker at det vesentligste i flymarkedet er ha tilby lave priser. Men det er ikke nødvendigvis nok.

— Flypriser kan i stor grad sammenlignes med bensinmarkedet. En krone ned på literen, skaper kø ved pumpene. Det er de med lavest pris som vinner. Og publikum reiser med for eksempel Ryanair uten at de nødvendigvis liker selskapet, sier Andreassen.

Uforutsigbart

Med Norwegian mener Andreassen det kan være annerledes.

— Selv om vi har kort hukommelse er det klart at folk husker hendelsene der hundrevis av passasjerer er blitt sittende faste som følge av problemene med Dreamliner-flyene. Dermed sliter de med at folk oppfatter dem som et uforutsigbart selskap, noe streiken forsåvidt forsterker, sier Tor W. Andreassen.

Oppfatningen blir nå at de behandler sine ansatte på samme, fremholder Andreassen. Han mener modellen med å ha piloter ansatt i et eget selskap som de leies inn fra heller ikke er heldig for selskapet.

Vulgære

— En slik outsourcing utfordrer samarbeidsprinsippene som arbeidslivet er bygget på. Det er en reinspikket arbeidsgiverløsning som strider med folks holdninger til rettferdighet. Når det kombineres med et litt vulgær oppførsel fra ledelsen overfor de ansatte kan det føre til at flere velger bort Norwegian når de skal reise, sier økonomiprofessoren.

Han mener alternativet kan være å flytte Norwegian ut av landet.

— Så lenge de er registrerte som et norsk selskap, siden flybransjen er global og jakten på billig arbeidskraft likedan. Da er det kanskje en idé å flytte selskapet ut av Norge, sier Tor W. Andreassen.