— Vil holder det vi lover, sier politisk rådgiver Sigrid Brattabø Handegard (Sp) som har plassert et norsk flagg på pulten sin, når hun tar imot bt.no på morgenkvisten. Hun er svært stolt over innsatsen, og hva politikerne fra Hordaland har fått til på neste års samferdselsbudsjett, som legges frem i dag.

Mest vei

Det er to poster på budsjettet som handler om jernbane. Fra tidligere er det kjent at det ligger inne 50 millioner til ny tunnel gjennom Ulriken. I tillegg kommer vel 90 millioner til opprusting av Voss jernbanestasjon.

Legger vi til de 140 millioner som ligger til Bybanen i Bergensprogrammet, blir satsingen på skinnegående transport litt større. Men denne summen er belønningsmidler, og betinget at staten og Bergen/Hordaland blir enige om hvordan biltrafikken skal reduseres med fem prosent.

— Vi er klar til å betale ut denne summen, og de 60 millioner som er holdt tilbake på årets budsjett, så snart vi har på plass en kvalitetssikring av tiltakene i Bergen, sier Brattabø Handegard.

Vei og ras

Den største enkeltposten på budsjettet til Hordaland gjelder Eikåstunnelen, som får 280 millioner.

Deretter kommer Vossapakken med 173 mill, og E 39 Svegatjørn-Rådal med 100. Men denne betinger at Stortinget godtar bompengesøknaden.

Regjeringen bevilger 113 millioner til rassikring av fylkesveier, og vel 20 mill til riksveisikring i Hordaland, ifølge forslaget til statsbudsjett for 2013.