Det er liten forskjell på prising av GPRS-tjenesten hos Netcom og Telenor Mobil.Netcom fakturerer deg for påbegynte blokker av data, Hver blokk rommer in megabyte, noe som tilsvarer nedlasting av 700-800 WAP-sider, eller sending/mottak av 900-1000 svært korte e-mail. En gjennomsnitlig mail uten vedlegg ligger på rundt ti kilobytes. Den første blokken hver måned koster 75 kroner, mens de følgende blokkene ligger på 25 kroner.Hos Telenor betaler du stykkpris for et mye mindre volum. De tar 10 øre per kilobyte (en tusendel av Netcoms volum) for den første megabyten hver måned. Deretter faller prisen til 2,5 øre per enhet resten av måneden. For akive, mobile internettsurfere vil dette bety mye.I en sammenlikning blir derfor Netcom 25 kroner billigere for første "takstblokk" — under forutsetning av at du bruker hele, mens den videre bruk koster det samme hos begge operatørene. Bruker du ikke hele Netcoms blokk, kan Telenor fort bli rimeligere. Noe som trolig vil være tilfelle for mange i en startfase.Begge operatørene varsler at prisene på GPRS er foreløpige. Telenor kaller det introduksjonspris frem til første juli, mens Netcom varsler andre prismodeller i takt med markedsutviklingen.

Ny mailtjeneste Med GPRS kommer også NetCom MobilMail. Denne tjenesten gir deg tilgang til bedriftens Outlook på mobilen. Det vil si at du blant annet kan sende og motta e-post, får tilgang til telefon- og adresseoversikter samt full oversikt over kalenderen din, med mulighet til å oppdatere kalenderen direkte fra mobiltelefonen. På den måten får man full oversikt over hva som skjer på kontoret når man er ute på oppdrag. NetCom MobilMail er tilgjengelig for alle telefoner som støtter WAP, og er i første omgang rettet mot bedriftsmarkedet.Med GPRS kan man velge blant 300 tjenester på NetComs portal.

Nye Telenor-tjenester Telenor Mobil tar sikte på å lansere nye tjenester spesiallaget for GPRS i løpet av mars i år. Blant annet vil IntraWAP, tjenesten som gir tilgang til bedriftens e-post og kalendersystem, komme i en egen GPRS-versjon,. Dataoverføringshastigheten på GPRS vil være noe høyere enn på vanlig GSM, men dette er avhengig av terminalen som benyttes. Med dagens terminaler vil hastigheten være opp mot 30 kbits/sek. Det vil komme nye og raskere terminaler i løpet av året. Med de terminalene som kommer på markedet de nærmeste månedene, er det ingen begrensninger på hastigheten i Telenor Mobils nett.