En bærekraftig visjon

Norsk jordbruk. Hvorfor vil ikke norske politikere jobbe for et nytt, bærekraftig og klimavennlig jordbruk?