Det går frem av en spørreundersøkelse Norstat har utført på oppdrag fra Storebrand. 1000 personer fra hele landet deltok i undersøkelsen.

— Mange tror at et betydelig fall i boligprisene er mulig, men at dette raskt vil bli hentet inn igjen, oppsummerer Storebrands makroøkonom Olav Chen.

Høyere rente

Samboerparet Øyvind Thomassen og Lina Fosse har nettopp solgt tomromsleiligheten sin og kjøpt et rekkehus i et barnvennlig område i Haukedalen i Åsane. Øyvind er vegingeniør og Lina er nettopp ferdigutdannet lærer.

– Vi planlegger barn etter hvert, og ønsket oss større plass. I tillegg forlater Lina studenttilværelsen. Derfor ble det naturlig å kjøpe seg oppover i markedet nå.

– Hvilke vurderinger gjorde dere før boligkjøpet?

– Vi regnet mye på det, og tok høyde for en vesentlig høyere rente enn det vi har i dag. Ingen av oss vil havne i en situasjon hvor vi har lånt mer enn vi kan betale tilbake.

– Norges Bank signaliserer at renten skal opp. Da er det greit å ha en formening om hva det vil koste hvis renten stiger.

— Få superoptimister

Det siste tiåret har boligprisene doblet seg i Norge. Bare én av hundre tror det samme vil skje de neste ti årene. Nesten en fjerdedel av de spurte tror boligprisene vil være lavere eller uendret i 2021.

De aller fleste tipper at boligprisene vil stige med mellom ti og 50 prosent det kommende tiåret. Det tilsvarer en årlig prisvekst på mellom én og 4,5 prosent. Justert for inflasjon, blir prisøkningen i så fall nær null. Til sammenligning har prisene steget med ni prosent det siste året.

Ekspertene tror folket får rett.

— Det viser at folk er fornuftige. Vi hadde forventet flere superoptimister, sier Chen.

— Jeg tror neppe boligpristrenden vi har sett de siste årene er bærekraftig på lang sikt. Siden 2002 har boligprisene økt dobbelt så raskt som husholdningenes disponible inntekt. Før eller siden må de to kurvene nærme seg hverandre, kommenterer Petter de Lange, sjeføkonom i Sparebank 1 SMN.

Liten sjanse for krakk

Fra 1988 til 1992 falt boligprisene med 30–40 prosent. En av fire nordmenn tror vi kommer til å oppleve noe tilsvarende det neste tiåret.

— Overraskende mange, konkluderer ekspertene, som ikke tror på noe krakk.

— Sannsynligheten for et nytt priskrakk av typen 1988–92 er ganske nær null, men selvsagt mulig, sier Kjell Senneset, sjeføkonom i Prognosesenteret.

Makroanalytiker Kjersti Haugland i DnB NOR Markets spår en gjennomsnittlig prisøkning på cirka fire prosent årlig frem mot 2021.

— Jeg tror ikke vi befinner oss i en boligboble. Men prisen kan komme til å falle enkelte år, sier hun.

Storebrand har også spurt Ola og Kari om hvilket råd de ville gitt sin datter på 25 som nettopp har fått jobb i en norsk storby. Bør hun kjøpe eller leie bolig? Hele syv av ti anbefaler kjøp.

Også her er "folket" på linje med ekspertene. Selv om renten er på vei opp, vil kraftig befolkningsvekst kombinert med lav nybyggingstakt presse prisene ytterligere opp de nærmeste par årene, ifølge prognosemakerne. Da er det ingen grunn til å vente, i hvert fall hvis planen er å bli boende noen år.

— Det er fordi jeg tviler på at vi får en periode med fallende boligpriser i Norge de første par-tre årene, sier de Lange.

Ekstremt høy boliggjeld

Uansett hva du selv tror om fremtiden, er det langt fra risikofritt å kjøpe bolig. Neste nedtur vil sannsynligvis komme like overraskende som finanskrisen. Da er nordmenn sårbare, fordi boliggjelden er ekstremt høy sammenlignet med andre land, påpeker Haugland i DnB Nor.

— Gjennomsnittshusholdningen har en gjeld på to ganger inntekten, og øker raskt. Det betyr at svingningene kan komme veldig brått, sier hun.

Årsaken til en slik krise vil sannsynligvis komme utenfra, ifølge Senneset.

— Det er rimelig usannsynlig at vi skal klare å rote det til så mye her hjemme at vi klarer å lage et hjemmesnekret boligkrakk. Men globale nedgangstider kan vi ikke verge oss mot, sier han.

Tilbake i rekkehuset til familien Thomassen/Fosse: De hadde god egenkaptital etter å ha solgt sin første leilighet. Huset kostet 2,6 millioner kroner, og de har lånt 2,1.

— Man blir jo generelt skeptisk til å ta opp et lån på to millioner, men føler vi har gjort det vi kan gjøre for å sikre oss hvis det skulle skje noe uventet i boligmarkedet, sier Øyvind Thomassen.

Persøk Krakk eller prisoppgang.pdf