I fjor flokket 400.000 nye bankkunder til nettfilialene. Det er en vekst på 30 prosent, viser undersøkelsen fra Norsk Gallup, gjort på oppdrag for Sparebankforeningen.

Og veksten ventes å fortsette i år, om enn i lavere tempo. 200.000 nye kunder vil ta i bruk nettbankene i løpet av året.

Men fortsatt vekst trues av høye gebyrer. Administrerende direktør Einar Forsbak i Sparebankforeningen mener nettbankenes gebyrer må ned.

— Dagens gebyrstruktur skyldes at internett er nytt terreng for bankene, sier han til Aftenposten.

Aldersgruppen 20 til 60 er de flittigste nettbankbrukerne. Eldre over seksti er nesten ikke registrert på statistikken over nettbruk i det hele tatt.(Origo)