Dersom studenter fortsatt er folkeregistrert på foreldrenes adresse, kan de være dekket av foreldrenes forsikring selv om de har egen bolig. Men også denne dekningen opphører etter en tid, og den er ikke like omfattende som en egen forsikring.

En undersøkelse utført av Sentio for forsikringsselskapet If viser at 21 prosent av studentene ikke har forsikring mens seks prosent ikke vet om de har det. Trolig er det derfor en av fire som ikke har forsikret innboet sitt.

53 prosent har tegnet egen forsikring mens 20 prosent enten sier de er dekket av foreldrenes forsikring eller svarer at foreldrene har tegnet forsikring for dem.

Mister verdier

– Hvert år er det studenter som mister alt de har på hybelen i brann. Studentene vet ofte ikke hva slags forsikringsdekning de har. Dersom de er omfattet av foreldrenes forsikring kan vi hjelpe dem, men har de bodd borte i mer enn to år eller tatt utflytting har de ingen dekning, forteller skadesentersjef i If forsikring, Inge Gudmund Aas.

Han er leder for skadesenter nord og vest med kontor i Trondheim, en by med mange studenter. Det er ikke sjelden at studenter mister betydelige verdier ved brann— og vannskade der de bor.

Dekker ikke alt

– Jeg tror de fleste studenter blir forbauset når de regner over verdien av det de har på hybelen. Ofte er det hjemmekinoanlegg til 10.000 kroner eller mer, en PC eller kanskje to, spill, filmer og klær. Det blir fort store beløp ut av det, sier Aas.

Hans erfaring er at studentene ofte ikke tenker over at de selv må passe på at de er forsikret når de flytter ut av foreldrehjemmet.

– Dekningen gjennom foreldrenes forsikring er god, men den dekker ikke alt. Hvis hybelen blir ødelagt, får ikke studenten dekket merutgifter til ny bolig. Vi anbefaler derfor studentene å tegne sin egen forsikring, sier Aas.

Gode tilbud

– Alle forsikringsselskapene har gode tilbud til studenter. For eksempel kan de få en innboforsikring samme med reise- og ulykkesforsikring for noen hundrelapper. Vi anbefaler studenter å ta en slik egen forsikring, sier Aas.

Han viser også til at mange studenter kan melde seg inn i en fagforening mens de studerer. Det gjelder blant andre ingeniører, sykepleiere og journalister. Da kan de komme inn under de gode kollektive ordningene som fagforeninger og andre organisasjoner har oppnådd.

– Studenter bør undersøke om de har muligheter til å komme inn under en slik forsikringsordning, sier Aas. Han oppfordrer også foreldrene til å være oppmerksomme på behovet for forsikring for de unge som flytter ut.