— Jeg blir glad hver gang det kommer en ny dings som det skal være innhold på, sier teknologidirektør Petter Ole Jakobsen i Vizrt.

For der noen ser trusler og merarbeid ved å måtte produsere medieinnhold for en rekke ulike plattformer som TV, PC, mobil, Ipad og andre lesebrett, ser Vizrt muligheter.

— Systemet vi har bygget opp gjennom en årrekke er godt egnet til produksjon av innhold på alle disse enhetene, forteller Jakobsen.

Beste Q1 i historien

Regnskapet fra første kvartal tyder også på at Vizrt er inne på noe. Mens omsetningen økte med 18 prosent til 28 millioner dollar, ble resultat før skatt snudd fra et underskudd på 287.000 dollar i første kvartal i fjor, til 2,7 millioner dollar i pluss i årets tre første måneder.

Aldri før har Vizrt tjent mer penger i første kvartal.

— Det har vært en fin vekst på alle kontinenter, samtidig som vi har en vekst i ordrereservene. Når vi sammenligner med våre konkurrenter ser bildet enda bedre ut, sier Jakobsen.

Grafikk fremdeles størst

Produksjon av tv-grafikk er fremdeles bærebjelken i Vizrt, og står for 71 prosent av inntektene. Men online- og mobildivisjonen hadde den kraftigste veksten i første kvartal. Her ser teknologidirektøren store muligheter.

— Da bin Laden ble tatt gikk CNN sin mobilserver ned på grunn av all trafikken. Det minner om det som i sin tid skjedde med nettet under Irak-krigen. Konsum av innhold på mobil har økt dramatisk med smarttelefonene, sier Jakobsen.

Ifølge Vizrts kvartalsrapport er 3D-TV det neste store. I løpet av de neste månedene er det ventet at det vil være over 50 kanaler som tilbyr 3D-TV.

— Disse teknologiskiftene skaper nye muligheter for Vizrt, og vi er godt posisjonert for å nyte godt av dem, sier administrerende direktør Martin Burkhalter, ifølge kvartalsrapporten.

Satser på flere hester

En utfordring med ny teknologi er at det ennå ikke har satt seg én felles teknologisk løsning på alle områder.

— Det kan være nokså forvirrende. Skal man lage apper, og skal man bruke HTML 5? Her er det like mange meninger som det er løsninger, sier Jakobsen.

Ifølge teknologidirektøren har Vizrt vært klar på at de ikke vil låse seg fast i ett spor.

— Vi forsøker å forholde oss nøkterne og lage verktøy som gjør det enklere for kunden å få ut sitt innhold og velge det formatet de selv ønsker.

Vizrt var blant selskapene som ble hardest rammet av finanskrisen. Med fallende reklameinntekter vegret de store tv-stasjonene seg for å kjøpe inn nye produkter fra teknologiselskapet.

— Derfor var det et betryggende signal da vi så at reklamepengene var i ferd med å komme tilbake på tv-siden, sier Jakobsen.

Vizrt 1. kv. -11 1.kv. -10
Driftsinntekter 28,0 23,7
Driftsresultat 4,0 1,8
Res. før skatt 2,7 -0,3

* Tall i millioner dollar