LENA VERMEDAL

Han er dagleg leiar i El-bo Himle AS på Voss, ein butikk i Elkjøp-kjeda. Butikken er ein del av eit familieeigd selskap kalla Laring Holding AS. Saman med syskena Odd og Marita eig han eigedomsselskapet Laring AS og Laring Bygg AS.

— Inntekta kjem frå ekstraordinært utbyte i Laring Holding AS. Pengar vart tekne ut av selskapet og plasserte attende i selskapet, seier Tore Asbjørn Himle.

Far deira, Lars Himle, er kjend som ein av etablerarane av Elkjøp Norge. Han selde sin aksjepart for kring 40 millionar kroner i 2000. Himle-familien har vore representert i toppsjiktet blant dei rikaste på Voss dei seinare åra.

Elisabeth Brun held andreplassen på inntektslista med over tre millionar kroner i inntekt og 8,5 millionar kroner i formue. Ho heitte tidlegare Sørli og var gift med direktøren på Granvin sagbruk. Brun vil ikkje kommentere skattelista.

På tredjeplass kjem eigar av fargehandelen på Voss, Jan Tvilde.