I en pressemelding skriver Marvin Jensen, styreleder i Profitek AS og daglig leder i eierselskapet Oneco, at det i dag er meldt oppbud i Profitek AS og de fleste datterselskapene.

— Jeg beklager sterkt overfor alle som rammes atdet ble nødvendig å gå til et så drastisk skritt. Det har ikke værtmulig å unngå konkurs, sier Jensen.

Selskapet har slitt den siste tiden, og i begynnelsen av april unngikk selskapet konkurs i siste liten. To uker senere kom kristiandsandsbedriften Oneco inn som den nye eieren som skulle redde selskapet.

Det klarte de ikke, og nå er selskapet konkurs.

— Etteren totalvurdering mener styret og ledelsen at dette er den beste løsningen, skriver Jensen i pressemeldingen.

Profitek har rundt 600 ansatte, hvorav 459 i Bergen. Ifølge selskapet vil flertallet av de ansatte få fortsette i jobben.

- Vanskeligere enn antatt

— Situasjonen har vist seg å være vanskeligereenn antatt. Etter at Oneco tok over som nye eiere tidlig i mai, har det blittforetatt en omfattende gjennomgang som avdekker at det ikke er mulig å reddealle deler av virksomheten. Det er derfor i dag meldt oppbud i de flesteselskapene i Profitek-konsernet. Oneco har imidlertid inngått avtale med derespektive konkursboene som sikrer fortsatt drift, skriver Jensen.

I pressemeldingen heter det at de forrige eierne jobbet lenge med åfinne en løsning som kunne redde virksomheten fra konkurs, og at det ikke var tid eller mulighet til å gå detaljert inn idriftsmessige og økonomiske forhold da Oneco kom inn itolvte time.

— Vi gikk inni Profitek med mål om å gjennomføre en snuoperasjon, men vi var jo samtidig klarover at dette var en krevende oppgave med risiko for at det ville dukke opp nyeutfordringer som ville gjøre jobben vanskelig, sier Jensen.

Oppbudsbegjæringenesom ble innlevert til Bergen tingrett i dag omfatter Profitek ASog de fleste av datterselskapene.

- Kundene blir uberørt

Jensen skriver at det har værtarbeidet intensivt med en plan for å sikre videre drift for de vesentligstedeler av virksomheten, og at det gjennompinsehelgen ble gjort en avtale med konkursboene om å kjøpe eiendelene i dekonkursrammede selskapene.

— Avtalen sikrer fortsatt drift, samtidig som denivaretar konkursboets interesser knyttet til verdiene i boet. Gjennom avtalen vil flertallet av de ca. 600 arbeidsplassene kunne opprettholdes, skriver Jensen.

Profiteksine kunder skal i utgangspunktet ikke bli berørt av situasjonen. Kontraktenevil bli videreført i henhold til avtale, med noen få unntak, heter det i pressemeldingen.

— Dersom vi lykkes i det videre arbeidet er jeg samtidigtrygg på at dette smertefulle grepet legger grunnlaget for at Profitek igjenkan bli en trygg arbeidsgiver for våre ansatte, en god samarbeidspartner forvåre kunder og en betalingsdyktig kunde for våre leverandører,sier styreleder Jensen.