Eldrebølgen mye dyrere enn antatt

Nye beregninger viser en voldsom økning i pensjonsutgiftene hvis levealderen i verden øker med tre år frem til 2050.