• Det er spesielt metallprisene som faller som følge av den økonomiske turbulensen. Her fra smelteverket Finnfjord i Troms. FOTO: OLE MAGNUS RAPP

Eksportprisene faller

For første gang siden 2009.