Einar Nistad var kjøpmannen som ble søkkrik på salget av Mekka-kjeden i 1993.

Nistad startet en av de første lavpriskjedene, Mekka i 1967. Første butikken var i Skostredet. Før det jobbet Nistad i sine foreldres forretning fra 1952. Han viste seg fort som en driftig kjøpmann, og den første Mekka-butikken omsatte i 1967 for over ti millioner kroner.

Gjorde suksess

Gjennom store partikjøp og tilhørende markedsføring og tilbud var Mekka-kjeden en pioner i sin virksomhet. I 1975 var det fire butikker som samlet hadde en omsetning på seksti millioner.

Veksten fortsatte, og storinnkjøp, lagerhold, bakeri og grossistselskap var en viktig bærebjelke for å nå 25 prosent av dagligvaremarkedet i Bergen i 1992. I 1993 solgte Nistad hele Mekka-kjeden til Hakon Gruppen for rundt 300 millioner kroner. Pengene fra Mekka-salget ble investert i en mengde selskaper og virksomheter gjennom Nordås Invest AS og Einar Nistad Finans og Eiendom AS.

Nistad kastet seg inn i aksjemarkedet og kjøpte poster både i unoterte og børsnoterte selskaper. Han var innom alt fra lotteriautomater til shipping, eiendom og industri. Han har høstet gevinster og tatt store tap, spesielt i gråmarkedet. Han var en tid stor aksjonær og styremedlem i det børsnoterte Tordenskjold ASA. Hvor mye han tapte på den konkursen, er ukjent.

Familiebedrift

Nistad har i lengre tid vært alvorlig syk. På begynnelsen av 2000-tallet overlot han styringen av selskapene som ble samlet i Nistad Gruppen, til sitt eldste av seks barn. Birgit Nistad har styrt familiekonsernet siden.