Postbanken Eiendom Bergen gjennomførte tidligere i år en påskekampanje (se bilde) hvor de tilbød potensielle kunder en gratis markedspakke til en verdi av 15.000 kroner til alle som signerte oppdragsavtale med dem innen en gitt tidsfrist.

Det gode tilbudet falt imidlertid ikke i god jord hos konkurrenten Eiendomsmegler 1.

— Ikke bra for bransjens omdømme

Regionleder Kurt F. Buck i Eiendomsmegler 1 tok pennen fatt og skrev til Forbrukerombudet.

«Jeg vet at klager på konkurrenter ikke er det dere liker best, men nå er jeg lei av alle brudd på markedsføringsloven. Dette er ikke bra for bransjens omdømme», skrev Buck, som tidligere har vært leder for eiendomsmeglernes bransjeforening på Vestlandet.

Vedlagt klagen var annonsen, og klagen gikk på bruken av ordet «gratis». «Dette er vel ikke lov?», skrev Eiendomsmegler 1 om konkurrentens påskeannonse.

Forbrukerombudet: «Forbudt handelspraksis»

Forbrukerombudet skriver i sitt brev til Postbanken Eiendom Bergen at når man lover at enkelte deler av produktet er gratis, må man også gi fullstendige prisopplysninger om hva tjenesten vil koste.

Det er altså ikke ulovlig å tilby gratis markedspakke, men da må det samtidig fremgå klart av annonsen hvor mye megler skal ha i provisjon for sine tjenester - i hvert fall i hvilket intervall prisene vil være i.

Forbrukerombudet viser til markedsføringsloven og konkluderer som følger i saken:

« I den aktuelle reklamen er det ikke gitt fullstendige opplysninger om øvrige priselementer for meglertjenesten og markedsføringen anses som en villedende handling (.), og den vil etter vårt syn være egnet til å påvirke forbrukerne til å treffe en økonomisk beslutning som de ellers ikke ville ha truffet (.). Markedsføringstiltaket vil da være en urimelig og dermed forbudt handelspraksis ( ...). »

Unnlot å nevne 49.900 kroner

Ettersom påskekampanjen var over da Forbrukerombudet så på saken, er eneste konsekvens at Postbanken Eiendom Bergen blir bedt om å innrette seg etter anmerkningene i fremtidig markedsføring.

Partner Tommy Kaland i Postbanken Eiendom Bergen har ingen problemer med kritikken fra Forbrukerombudet.

— Dette tar vi selvfølgelig til etterretning, og vi vil ikke gjøre det samme igjen. Samtidig tror jeg ikke noen føler at dette er en stor sak.

Ifølge Kaland har Postbanken en minimumsgrense for meglerhonorar på 49.900 kroner. Det var dette Forbrukerombudet mener burde vært oppgitt i påskeannonsen.

Liker ikke konkurrent-klage

Kaland er derimot ikke spesielt fornøyd med at klagen kom fra en konkurrent.

— Vi har et kjempegodt samhold i bransjen i Bergen, og det er en fin dialog mellom foretakene. Da synes jeg man kan ta opp telefonen og gi beskjed til dem man mener gjør noe galt før man går til Forbrukerombudet. Vi ville stoppet på dagen dersom de tok kontakt med oss direkte, sier Kaland.