Holdingselskapet til den tidligere eiendomskometen Kathrine Quam-Ledzbor er konkurs. Dermed har hun ingenting igjen av selskapene hun bygget opp rundt Nexi Bygg (se grafikk).

Det var konkursboet etter datterselskapet Stella Eiendom som begjærte Quam Holding konkurs.

Ifølge kjennelsen fra Bergen tingrett skal Quam-Ledzbor ha foretatt ulovlige uttak fra Stella Eiendom AS til Quam Holding AS på til sammen 3,6 millioner kroner før førstnevnte selskap gikk konkurs.

Avtale «uten realitet»

Advokat Inger Hygen Flostrand førte saken på vegne av konkursboet etter Stella Eiendom. Et sentralt poeng for henne var å finne ut hvor pengene som urettmessige tilfalt Quam Holding har tatt veien.

— Pengene som gikk inn, er der ikke lenger. Vi vil ha en konkurs for å få en bostyrer til å finne ut hvor de tre millionene er gått, sa advokat Inger Hygen Flostrand i retten.

Quam-Ledzbor svarer:

Ifølge kjennelsen som ble avsagt sist uke skyldes mesteparten av det ulovlige uttaket betaling for en tomt som ble solgt fra Nexi Bygg AS til søsterselskapet Stella Eiendom. Men istedenfor at kjøpesummen ble betalt til Nexi Bygg — som hadde utviklet tomten og var hjemmelshaver - ble pengene overført til morselskapet Quam Holding.

Pengene som gikk inn, er der ikke lenger. Vi vil ha en konkurs for å få en bostyrer til å finne ut hvor de tre millionene er gått. Advokat Inger Hygen Flostrand

I retten refererte Quam-Ledzbor til en avtale som skulle vise at Quam Holding var den reelle selger av tomten, og at pengene korrekt var overført dit. Det festet ikke tingrettsdommer Eva Macody Lund sin lit til. I dommen heter det at avtalen fremstår «som uten realitet».

Konkursboet etter Stella Eiendom fikk dermed medhold i sitt krav på 3,6 millioner kroner mot Quam Holding.

Walde betalte advokat

Ifølge regnskapene er Quam Holdings eneste verdi en fordring på 3,8 millioner kroner. Dette er imidlertid penger som står på en sperret konto i påvente av en voldgiftssak mellom Quam Holding og Walde Utleie, som kjøpte Nexi Bygg i slutten av 2008. Tingrettsdommer Lund mener det er sannsynlig at Walde Utleie har krav på store deler av dette beløpet. Ifølge retten vil de samlede kravene fra konkursboet til Stella Eiendom og Walde utleie overgå verdiene i Quam Holding. Quam Holding ble dermed slått konkurs.

Det er Walde Utleie som har betalt advokatregningen for konkursboet etter Stella Eiendom. Boet har også fremmet krav mot Quam-Ledzbor personlig og Ledzbor Consult - tilhørende hennes mann. Kravet er på 1,3 millioner kroner og dreier seg om lønnsutbetalinger til de to.

Quam-Ledzbor har vært involvert i flere tvister mot Walde Utleie ved brødrene Håkon og Rolf Nesheim, som kjøpte Nexi Bygg i 2008. Brødreparet føler seg lurt.

Krever over seks mill.

En voldgiftssak har vært satt på vent i påvente av konkursbehandlingen i Quam Holding. Her krever Walde Utleie blant annet Quam Holding og Quam-Ledzbor personlig for seks millioner kroner.

— Dette dreier seg om utgifter som Nexi Bygg etter vår oppfatning ble urettmessig påført, samt mangelfullt oppgjør for en næringseiendom, sier daglig leder Rolf Nesheim i Walde Utleie.

Rolf Nesheim benekter at Walde har tjent gode penger på prosjektet i Bjørndalsmarken.

— Selve byggeprosjektet ga et underskudd. Kun 4 av 75 leiligheter er solgt. Resten leies ut. Vårt håper er at vi over tid skal få dekket opp underskuddet gjennom utleie og verdistigning.

grafikk.jpg