Det er tydelig lettelse i bankene. Etter mange år med store tap, har hovedeier Kristian Eidesvik hindret at kjøleskipselskapet Green Reefers gikk konkurs. I stedet overtar han innmaten i selskapet, og bankgjelden på 630 millioner kroner.

«Godt, gammeldags eierskap» var shippingbanksjef Harald Serch-Hansens i DNBs karakteristikk av Bømlo-rederens redningsaksjon i Dagens Næringsliv.

— Det er ikke positivt å la ting gå konkurs. Det er bare å legge problemene over på andre, sier Green Reefers sjef Toril Eidesvik.

- Men det er ganske vanlig å la selskaper gå konkurs?

— Ja, men vi har aldri gjort det, og ønsker ikke å gjøre det, sier Eidesvik, som er datter til Kristian Eidesvik.

Wilson går videre

Eidesvik-familien har de siste årene sett verdiene forsvinne ut av de to børsnoterte shippingselskapene de kontrollerer, Green Reefers og Wilson. Markedsverdien på Green Reefers er på fem år redusert med 99,8 prosent. I 2011 endte med 171 millioner kroner i underskudd.

Tørrlastrederiet Wilson ASA hadde i fjor et underskudd på 92 millioner kroner.

Men Kristian Eidesvik avviser at de har problemer også der.

— Nei, det er ikke sammenliknbart. Wilson har gjort det greitt, selv om det ikke er godt nok, sier han.

Siden 2007 har Eidesvik brukt rundt 450 millioner kroner på Green Reefers. Pengene har gått til å kjøpe tilbake skip og landterminaler.

Green Reefers eier 20 kjøle- og fryseskip, og driver i tillegg 12 innleide skip. De har i flere år slitt med et elendig marked, spesielt for de mindre kjøle- og fryseskipene.

— Det er en sammensatt problemstilling, men hovedgrunnen er at kontainerskip har kommet inn og på lengre sikt trolig vil overta det meste av kjøletransporten, sier Toril Eidesvik.

I tillegg har de dårlige tidene i Europa ført til fallende marked og hard konkurranse, ikke minst fra kontainerskipene.

Skipene for lite verdt

Overgangen fra tradisjonelle kjøleskip til kontainerskip har pågått lenge, noe selskapet selvsagt har vært klar over.

— Vi har sett det komme, men ingen har forutsett at det skulle komme så brått, sier hun.

Etter planen skal generalforsamlingen godta lønsningen til Eidesvik 22. juni. Da vil Eidesvik betale 20 millioner for innmaten i Green Reefers, i tillegg til å overta gjelden.

Skipene blir drevet videre som før, i regi av familieselskapet Caiano Shipping 3.

Toril Eidesvik vil ikke utelukke salg av skip på sikt.

— Vi vurderer alt fortløpønde, men når markedet er så dårlig som i dag er det ikke kjøpere. I dag er gjelden høyere enn prisen vi ville få for å selge skipene.

— Så dere velger å holde på skipene inntil videre?

— Vi har faset ut noen skip, og kommer sikkert til å fase ut flere, sier Toril Eidesvik.