Halsnøy-selskapet som har vore aktuelt for heving av ubåten ved Fedje, skal byggja to nye spesialskip og må tilsetja fleire nye folk for å utføra Brasil-oppdraget.

Kontrakten med selskapet Lupatech S.A., underleverandør til det brasilianske statsoljeselskapet Petrobras, er verd over seks milliardar kroner. Den er framforhandla av Seabrokers Brazil og gjeld for fem år, med førerett til utviding til fem nye år.

Med dei nye spesiallekterane, kvar på 47.000 tonn og med innkvarteringsplass for 120 menneske, skal Eide Marine Seervices utføra brønnvedlikehald på djup frå 1100 til 2500 meter.

Lekterane er utvikla av Eide Marine. Skroga skal byggjast i Fjerne Austen, og utstyrast ved eit norsk verft som enno ikkje er bestemt..

Økonomisk fekk Kvinnherad-selskapet eit godt år i 2009, etter 114 millionar kroner i negativt resultat før skatt i 2008. Det tilsvarande resultatet i fjor blei pluss 68,8 millionar.